Category Archives: News

Omexom sammankopplar förnybar energi till elnätet i norra Sverige

rosenquist/ April 22, 2020/ News

Omexom fortsätter att bidra med sin expertis i energiomställningen som nu äger rum i Sverige. Ett gott exempel är det nya uppdraget att bygga en komplett transformatorstation när Blåbergsliden Vind AB, ägd 100% av Holmen, uppför en helt ny vindkraftspark belägen cirka 4 mil väster om Skellefteå.