Spårriktare – storsatsning i vår järnvägsverksamhet

Johanna Svedin/ November 28, 2018/ News

Omexom tar nu ett betydande steg framåt som järnvägsentreprenör i Sverige. Genom att investera i två spårriktare växlar verksamheten upp för en större marknadsandel.

– Med den här investeringen tar vi en större del av leveransen, vi ökar kvaliteten ytterligare och vi blir mer konkurrenskraftiga på marknaden. Det är en viktig milstolpe för vår järnvägsverksamhet, säger Fredrik Carlsson, vd för Infratek Sverige.

Stärkt erbjudande
– Att vi nu äger egna spårriktare innebär att vi stärker vårt erbjudande gentemot våra kunder, säger Cecilia Lycke, chef för Järnväg på Infratek. Vi planerar även att hyra ut maskinerna när vi själva inte använder dem i våra uppdrag.

Investeringen innebär också behov av att rekrytera ännu fler, då maskinerna kräver speciell kompetens.
– Vi är redan i gång med rekryteringar, säger Cecilia Lycke. Det rör sig om knappt tjugo personer vi behöver rekrytera enbart som en positiv följd av den här investeringen. Och vi har ett stort rekryteringsbehov även i vår övriga verksamhet, inte minst med tanke på att vi tidigare i år fick förnyat förtroende för basunderhållet på Stockholm Nord.

Omexom Sverige utför kvalificerade järnvägstjänster vid såväl nybyggnation som drift och underhåll. Infratek har underhållsavtal för Stockholm Nord, Arlandabanan och Hagalunds depå och driver ett flertal järnvägsprojekt i Stockholmsregionen, bland annat på Mälarbanan, i Hagalund, Tomteboda och Skavstaby.

─ Nu ser vi ser fram emot att fortsätta leverera och arbeta tillsammans med våra uppdragsgivare för en modern och hållbar järnväg, säger Fredrik Carlsson.

 

Omexom Sverige är en del av VINCI Energies – ett nätverk av 70 000 dedikerade kollegor världen över. Tillsammans jobbar vi för att göra strömförsörjningen säkrare och mer effektiv – från design till underhåll och drift. www.infratek.se www.vinci-energies.com