Intensivt arbete efter stormen Alfrida

Johanna Svedin/ January 19, 2019/ News

Stormen Alfridas härjningar orsakade förra veckan omfattande strömavbrott runtom i landet. För montörer, arbetsledare och kontorspersonal från Omexom har arbetet med att säkra elnäten åt våra kunder varit intensivt.

 Tiotusentals strömlösa hushåll till följd av mängder nedfallna träd över elledningar. David Westerdahl, tf. avdelningschef på Infratek i Eksjö, insåg natten mot onsdagen, den 2 januari, att en massiv insats behövde organiseras. Tillsammans med kunden, Eon, började han med sina medarbetare tidigt på morgonen att planera för en omfattande och effektiv arbetsinsats för att återställa elnäten så snabbt som möjligt.

 

Tiotusentals strömlösa hushåll till följd av mängder nedfallna träd över elledningar. David Westerdahl, tf. avdelningschef på Omexom i Eksjö, insåg natten mot onsdagen, den 2 januari, att en massiv insats behövde organiseras. Tillsammans med kunden, Eon, började han med sina medarbetare tidigt på morgonen att planera för en omfattande och effektiv arbetsinsats för att återställa elnäten så snabbt som möjligt.

– Första prioritet var att se till att strömmen skulle komma tillbaka så snabbt som möjligt, säger David Westerdahl. I nästa steg får man då reparera lågspänningsfel, ta bort träd och åtgärda skador. Utmaningen var framför allt att vi hade mycket högspänningsfel och att de var så utspridda geografiskt. Högspänningsfel kräver montörer med vana av dessa typer av fel.

Många anställda valde att avbryta sin egen julledighet för att rycka in under storstörningen.
– Alla har varit väldigt engagerade, säger David Westerdahl. En positiv inställning och ett väldigt gott samarbete mellan alla – från de som jobbar i fält och de som arbetar på kontoret med arbetsledning. Inställningen har verkligen varit fantastisk. Det är tydligt att vi har väldigt kompetenta medarbetare, det är en styrka att vi har sådan bred och blandad kompetens. Vi har också en väldigt engagerad kund, och vårt samarbete har löpt på oerhört väl.