Omexom tilldelas lokalnätsprojekt för 700 miljoner

rosenquist/ December 3, 2019/ News

Omexom Sverige (Infratek AB) vinner ett omfattande ramavtal med e.on avseende svenska

Avtalet sträcker sig mellan 2020-2023 med möjlighet till två ytterligare optionsår. Dessutom tilldelas Omexom option för södra Skåne under perioden 2020-2021.

– Med denna framgång behåller och befäster vi vår starka position på den svenska distributionsmarknaden, säger Fredrik Carlsson, vd Omexom (Infratek AB) Sverige. Beskedet från e.on är mycket glädjande och bygger på utmärkta leveranser från våra medarbetare i alla led. Vi ser nu fram emot att fortsätta och utveckla vårt starka partnerskap med e.on.

Uppdraget innebär i huvudsak att förstärka distributionsnätet genom att ersätta luftledning med markkabel. Detta gör näten mer tillförlitliga även vid hårt väder, något som i sin tur skapar förutsättningar för färre strömavbrott. Avtalet innebär minst 200 projekt under avtalsperioden, med möjlighet till omkring 100 ytterligare projekt om avtalstiden förlängs genom optionsåren.