Med tre nya uppdrag tar Omexom en betydande roll i utbyggnaden av det svenska stamnätet

rosenquist/ December 13, 2019/ News

Omexom har vunnit uppdragen att ansvara för funktion och genomförandet i nybyggnationen av 400kV-stationerna Snösätra och Olingan samt i moderniseringen av 400kV-stationerna Långbjörn/Storfinnforsen. Tre aktiviteter i Svenska kraftnäts långsiktiga investeringsplan för att motverka begränsningar i det svenska stamnätet och för att möta samhällets höga krav på en säker elförsörjning.

– Det nya uppdragen är en kvittens på att vår tekniska expertis att forma och bygga kompletta högspänningsanläggningar har gott renommé. Omexom ser fram emot att axla en betydande roll i energiomställningen som nu sker i Sverige för att uppfylla framtida krav inom överföringsförmåga, tillgänglighet och driftsäkerhet, säger Jan Hintze, VD Omexom (Eitech Engineering AB) Sverige.

Omexom har genom åren byggt ett flertal nya 400kV-stationer till Svenska kraftnät, med gott resultat och komplett funktionsansvar – från primärapparat via kontrollutrustning till telekommunikation. Det sammanlagda ordervärdet för de tre nya uppdragen uppgår till närmare 370 miljoner svenska kronor.

Kort om de nya uppdragen

Snösätra
Uppförande av en ny 400 kV stamnätsanläggning vid Högdalens industriområde i Stockholm, CT536 Snösätra, som ingår i program Stockholms Ström och därmed är en viktig del i regionens långsiktiga elförsörjning. Det nya 400 kV-ställverket byggs som tvåbrytarställverk i GIS-utförande och utöver ingående fack dimensioneras ställverket för utbyggnad med ett 400 kV-ledningsfack.

Olingan
Byggnation av en ny 400 kV stamnätsanläggning, CT263 Olingan, för att ansluta vindkraftsparken Lillhärdal/Åndberg med en total effekt om 360 MW till kraftnätet i sydöstra Jämtlands län. Omexoms ansvar omfattar bland annat ny manöverbyggnad, relä- och kontrollutrustning, stålkonstruktioner och 400kV primärapparater samt reserv- och hjälpkraft.

Långbjörn-Storfinnforsen
Omexom moderniserar stationerna IK35 Långbjörn och CT90 Storfinnforsen för att möjliggöra anläggandet av en ny kraftledning, CL14. Stationsåtgärderna omfattar bland annat stål & primärapparater, relä- och kontrollutrustning samt demontering av befintlig utrustning och komplett nyinstallation.