Säkrar strömförsörjningen till Arlanda och Bromma flygplats

rosenquist/ February 21, 2020/ News

Infratek Sverige AB har tilldelats uppdraget att under en fyraårsperiod sköta service och underhåll av ställverk som förser flygplatserna Arlanda och Bromma med ström.

Copyright: P. Guimaraes/CAPA Pictures

Infratek Sverige AB har tilldelats uppdraget att under en fyraårsperiod sköta service och underhåll av ställverk som förser flygplatserna Arlanda och Bromma med ström. Från och med januari, på uppdrag av Swedavia Energi tas omkring 80 ställverk i anslutning till flygplatserna omhand med expertis från Omexom. 

Uppdraget omfattar service och underhåll av ställverk, det vill säga brytare, reläskydd och likströmsutrustning. Avtalet gäller i fyra år med möjlighet till ytterligare två optionsår.

– Det är väldigt glädjande att vi fått detta förtroende från Swedavia Energi, säger Fredrik Carlsson, vd Infratek Sverige AB. Vi tar nu klivet in i en ny del av marknaden och säkrar strömförsörjningen till två av landets främsta flygplatser.