Fyrtal i stationer för Omexom i uppgradering av Trelleborgs elnät

rosenquist/ March 3, 2020/ News

Omexom har vunnit förtroendet att bygga även den fjärde och sista stationen när Trelleborgs Energi

Omexom, genom Eitech Engineering AB, har vunnit förtroendet att bygga även den fjärde och sista stationen när Trelleborgs Energi uppgraderar sitt befintliga nät i regionen. Det nya uppdraget blir den sista pusselbiten av fyra som knyter ihop elnätet i Trelleborg i en ring, vilket resulterar i en förstärkt infrastruktur upp till en spänningsnivå om 130 kV.

– Vi fortsätter på den inslagna vägen, och ser fram emot att genom vår expertis och vårt engagemang samt goda dialog med övriga partners i projekten sammanslutna ringen för Trelleborgs Energis nya elnät. Där entreprenaden för den fjärde stationen färdigställs under våren 2021, säger Jan Hintze, VD Omexom (Eitech Engineering AB) Sverige.

Den sista stationen uppförs i Trelleborgs västra delar, och Omexom ansvarar för allt från markarbeten till uppförande av en ny byggnad samt leverans, installation och driftsättning av nya ställverk. Uppdraget omfattar även en ny kontrollanläggning, fjärrkontroll och hjälpkraftsystem.

– Det är verkligen inspirerande att gång på gång få bidra med tekniska lösningar i framkant i betydelsefulla investeringar som tillgodoser samhällets ökade krav på en hållbar kraftproduktion, samt en trygg överföring och driftsäkerhet i elnätet, konstaterar Per Pehrsson, Omexoms projektledare i stationsbyggnationen i Trelleborg.

Omexom ansvarar sedan tidigare för uppdragen att bygga de tre övriga stationerna; Södra, Norra och Östra mottagningsstation. Där arbetet med Östra mottagningsstation pågår, och de två övriga är färdigställda med gott utfall.