Omexom fortsätter att bidra i energiomställningen i Umeå

rosenquist/ October 9, 2019/ News

Omexom har återigen vunnit förtroendet att få bidra med sin expertis och sitt engagemang i samband med Umeå Energis pågående spänningshöjning och utbyggnation av nät och anläggningar i Umeå Kommun.

Under sommaren 2019 överlämnade Omexom transformatorstationen Universitetet till Umeå Energi.

Omexom har återigen vunnit förtroendet att få bidra med sin expertis och sitt engagemang i samband med Umeå Energis pågående spänningshöjning och utbyggnation av nät och anläggningar i Umeå Kommun.

I somras överlämnade Omexom en ny 170 kV transformatorstation vid Universitetet. Nu påbörjas projektering och konstruktion av ytterligare en station, Ålidhem, som är belägen i direkt anslutning till värmeverket längs E4/E12-an i Umeå.

– Det nya uppdraget ligger helt i linje med Omexoms löfte om att bidra i energiomställningen lokalt, nationellt och globalt. Med kompetens och kvalitet främjar vi tillgång till el, förbättrar försörjningssäkerheten och bidrar i utvecklingen av hållbar energi och samhällskritisk infrastruktur, säger Lars Engström, affärsenhetschef Umeå på Omexom.

Det nya uppdraget avser en totalentreprenad omfattande en ny 170/12 kV transformatorstation med gasisolerat 170 kV ställverk samt ett 12 kV ställverk. I byggnationen ansvarar Omexom för allt från konstruktion, leverans av utrustning, mark- och byggarbeten till installation, provning och idrifttagning. I entreprenaden ingår även ansvar för två separata transformatorceller under tak, kontroll- och övervakningssystem samt nollpunktsutrustning.

Precis som stationen Universitetet byggs stationen Ålidhem inomhus och i betong, allt enligt hållbara designkrav.