Energitillgång

För att möta Världsenergirådets (World Energy Council) mål för energiomställningen, arbetar Omexom för att främja tillgången till energi världen över.

Främjar världens energitillgång

I Omexom delar vi Världsenergirådets vision om att kunna leverera rimlig energi till alla i hela världen. 2050 kommer vi att vara 10 miljarder människor på jorden – det är 3 miljarder mer än i dag. De flesta lever i länder där tillgången till trygg, säker och hållbar energi fortfarande är en stor utmaning. 

Dagens globala energisektor är i konstant förändring; under de kommande 5 åren kommer det att ske mer i energisektorn än vad det har gjort de senaste 50 åren. Inom Omexom hjälper vi energiproducenter, nätägare och utvecklare av infrastruktur att navigera rätt i detta föränderliga energilandskap.

Vi finns i 32 länder, på fem kontinenter – i alla typer av miljöer. Vi levererar längs  hela värdekedjan inom energisektorn. Vi har ett bred kompetens inom elkraft, distribution och elöverföring, något som gör det möjligt för oss att förutse behov och hjälpa våra kunder att välja effektiva lösningar. 

icon_accessibility
Energitillgång
icon_security
Säker elförsörjning
icon_sustainable
Hållbara energisystem