Hälsa, miljö och säkerhet

I Omexom jobbar vi systematiskt med hälsa, miljö och säkerhet (HMS), och har en nollvision när det gäller skador. HMS är på allas agenda, varje dag. Alla chefer och ledare i Omexom är skyldiga att ta rapportering av olyckor på allvar, på samma sätt som varje anställd också har ett eget ansvar för HMS i sin arbetsvardag. 

HMS är en del av vårt DNA

Omexom i Norden har en egen HMS-chef i varje land; Sverige, Norge och Finland. De är frekvent på plats ute i fält och på anläggningar och är ett viktigt stöd för våra anställda, och hjälper också till med uppföljningen av våra leverantörer. HMS-arbetet kan inte bara bedrivas från skrivbordet. Därför arbetar vi även frekvent med skyddsronder, där också förtroendevalda och företagsledare deltar. Vi har användarvänliga system för HMS-rapportering och riskanalyser är en viktig del av planeringen av våra aktiviteter.

 

2018 tilldelades vid norska Statnetts säkerhetspris för vår HMS-arbete på Sogn transformatorstation i Nettplan Storoslo-projektet. I motiveringen står det att vi “har visat god progression i HMS-arbetet med stor vilja till kontinuerligt lärande och förbättrande. De har genomfört projektet med tydlig HMS-fokus och utan allvarliga skador. De demonstrerar en god förståelse för sin roll som entreprenör, och ger samtidigt oss mer förutsägbarhet som byggherre genom att påpeka risker under planeringen”.

Safety week

VINCI Energies arrangerar varje år SAFETY Week. Omexom är förstås också med under denna säkerhetsvecka där huvudtemat är “se, varna, dela”. SAFETY Week arrangeras för att säkerställa att HMS blir en fast och rotfäst del av allas beteende och inställning. Även om vi ska ha fokus på HMS 365 dagar om året är SAFETY Week något som hjälper oss att upprätthålla detta fokus. Genom våra interna nätverk utvecklar vi processer och utbyter erfarenheter inom kvalitets- och säkerhetsområdet. Omexom har också utvecklat ett brett spektra av säkerhetsprogram som distribueras regelbundet inom hela organisationen. Tre exempel på detta är: 

 • “Zoé’s Life”-programmet i Frankrike och Storbritannien
 • “12 meses 23 causas” i Spanien
 • Linefit-programmet i Nya Zeeland

Våra fordon

Vårt engagemang för säkerhet är genuint. Alla ska komma tryggt hem från jobbet varenda dag. 

Omexom i Norden disponerar nästan lika många bilar och släpvagnar som vi har anställda, ca 1600. Våra 1300 bilar och över 300 släpvagnar och dylikt är vitala för att vi ska drifta, underhålla och bygga kritisk infrastruktur. Bilarna vi använder är också helt avgörande för att vi ska kunna utföra våra beredskapsuppdrag, något som också ställer vissa krav på vilka bilar vi måste ha. 

När till exempel strömmen går måste vi alltid kunna rycka ut, oavsett årstid, tid på dygnet och geografiskt läge. Det moderna samhälet är beroende av at vi snabbt och effektivt kan göra vårt jobb, så att strömmen kommer tillbaka hos dig. Inte alla elledningar och transformatorstationer ligger längs gator och asfalterade vägar. Merparten av de arbeten vi utför, oavsett om det är i samband med beredskap eller inte, ligger utanför det allmänna vägnätet. Därför är de flesta av våra bilar utrustade med fyrhulsdrift, dragkrok och dieselmotor. Vi ska alltid kunna ta oss fram med nödvändig utrustning, ofta innebär det att vi också måste ha med släp med verktyg och material. Då är vridmoment och fyrhjulsdrift viktigt. Särskilt i vintertid. 

Säkerhet för de som är ute på jobb i alla väder och förhållanden är viktig. Omexom-anställda ska komma tryggt fram och tillbaka från jobbet. Detta speglas av vår bilpark. Därför leasar vi våra bilar vart femte år (vart sjunde år för fordon med speciell utrustning såsom t ex kran). På så vis säkerställer vi att vi alltid har tillgång till den senaste säkerhetsutrustningen, och dessutom blir bilarna allt mer miljövänliga. 


Vi har konkreta miljömål: vi ska sänka våra samlade utsläpp av CO2 och NOx för varje år och vi ska ha en större andel milöbilar än den genomsnittliga fordonsparken hos Leaseplan.

I Norden är Omexom marknadsledande när det gäller byggnation av laddningsstationer för elbilar. Beredskapskrav som fyrhjuldrift och dragkrok gör at vi per i dag inte har elbilar som en del av våra arbetsfordon. Men Omexom har som mål att anskaffa elbilar som motsvarar våra funktionskrav när de finns på den nordiska marknaden. Dessutom sker nästan alla våra uppdrag i förbindelse med bortfall och frånkoppling av ström, vilket omöjliggör laddning av arbetsfordon på våra fältarbetsplatser.

Suède - Octobre 2019 - Omexom - Line work - Bergshamra

Miljö och samhälle

Omexom vill bidra till samhället genom att agera som en ansvarsfull samhällsaktör, och i linje med den allmänna uppfattningen av vad som är rättfärdigt och riktigt. 

Vi uppfattar vår egen verksamhet och det vi levererar som kärnan i vårt samhällsansvar. Omexoms arbete inom samhällsansvar omfattar bland annat hur vi förhåller oss till miljön omkring oss, etisk handel och etiska riktlinjer för anställda. I vår verksamhet är den enskilda medarbetaren insats avgörande. Alla anställda ska känna till våra etiska riktlinjer, samt vad de innebär för den enskilde. Därför har vi som princip att varje nyanställd ska läsa och ta till sig innehållet i Omexoms etiska riktlinjer när de börjar sin anställning hos oss. 

 

Alla anställda ska känna till vår miljöpolicy och vilka våra mål är. Omexom har valt att använda miljöutbildning via e-learning. Alla anställda genomgår en generell utbildning med olika miljöteman och frågor som är specifika för olika verksamhetsområden. Vid en genomgång av våra arbetsprocesser har vi identifierat ett antal områden med särskild miljörisk. För Omexom är dessa områden: 
 • Hantering av kemikalier 
 • Avhämtning av farligt avfall 
 • Transport av farligt avfall

Certifikat och riktlinjer

 • Environmental Policy
 • Health and Safety Policy
 • ISO 9001-certifikat
 • ISO 14001-certifikat
 • OHSAS 18001-certifikat
 • Quality Policy
 • JQS-certifikat
 • Sellicha-certifikat
 • Achilles UNCE Qualification
 • CSR-policy 
 • TransQ-certifikat
icon_accessibility
Energitillgång
icon_security
Säker elförsörjning
icon_sustainable
Hållbara energisystem