Hållbarhet

Med rätt kompetens och nya innovationer, kan Omexom bygga och säkra hållbara energisystem.

Design och drift av hållbara energisystem

Miljömässig hållbarhet är en stor utmaning för vår och kommande generationer. Utsläpp av växthusgaser kan dubbleras, och till och med fyrdubblas till 2040, räknat från 1990. I Omexom är vi förpliktigade att arbeta för att reducera klimatutsläppen. 


Genom att integrera förnybar teknologi såsom mikronät och självförsörjningssytem, bidrar Omexom till en mer hållbar generation, hållbara lagringslösningar och Smart Control Systems. 
icon_accessibility
Energitillgång
icon_security
Säker elförsörjning
icon_sustainable
Hållbara energisystem