Affärsområden

Från produktion till lokal och smart infrastruktur

symbol-v2_power_rgb
PRODUKTION
symbol-v2_transmission_rgb
TRANSMISSION
symbol-v2_substations_rgb
TRANSFORMATOR-STATIONER
symbol-v2_distribution_rgb
DISTRIBUTION
symbol-v2_territories_rgb
LOKAL INFRASTRUKTUR

Omexom erbjuder ett brett spektrum av ingenjörs-, bygg- och underhållstjänster till våra kunder,  med skicklig projektledning och nyckelfärdiga lösningar.

Vi levererar omfattande lösningar till kunder över hela världen. Omexom har ett globalt nätverk av kraftproduktionsexperter med stor kunskap om lokala krav. Detta är tack vare god implementering i 32 länder.

I vårt nätverk drar vi nytta av lokal kompetens om bland annat tekniska regler. Dessutom kan vi erbjuda globalt kunskapsstöd med världsomspännande dotterbolag.  

Vi är specialister på vatten-, sol-, vind- och kärnkraft. 

Med 400 affärsenheter världen över, delar vi best practice över landgränserna, som är till nytta för våra projekt. Med ett brett spektrum av kompetenser, levererar vi tjänster inom transmission till nätoperatörer och kunder.

Vi är specialister inom kraftkabel, luftledningsanläggningar, högspänningsledningar och HVDC-kabel.

Transformatorstationer

Omvandlingen av elektricitet är sedan länge en kärnverksamhet i Omexom. Vi bidrar genom en transformationstationens hela livstid, med tjänster som omfattar projektering, inköp, konstruktion, underhåll, renovering, säkerhet och kontroll.

Vi är en totalleverantör inom byggnation och drift av transformatorstationer. 

Distribution

För att anpassas till ökad användning av förnybar energi, decentraliserad energiproduktion, ökad förbrukning och nya användningsområden, är strukturen för distributionsnätet i förändring. Omexom använder sina expertkunskaper för att hjälpa nätägare och operatörer att möta de nya utmaningarna.

Vi ser till att strömmen kommer fram till varje enskild kund. 

Från nybyggnation till drift och underhåll – kvalificerade järnvägstjänster inom samtliga teknikområden. 

Våra medarbetare har lång erfarenhet av järnvägsbranschen och vi har  särskilt tillstånd av Transportstyrelsen att framföra våra arbetsfordon i trafikerat spår. Vi erbjuder även utbildning för personal inom järnvägssäkerhet.

För en modern och hållbar järnväg.

Lokal infrastruktur

Smart offentlig belysning, elmobilitet, reservkraft och lösningar för självförsörjning är exempel på vad Omexom kan bidra med till lokala myndigheter som står inför energiomställningen.

Vi planerar, bygger, driftar och underhåller smart, lokal infrastruktur.