Innovation

Där innovation sker

Omexom vill bidra till att hitta den mest optimala lösningen för energiöverföring. På innovationsområdet samarbetar vi med startup-företag och aktörer från industrin och akademiska miljöer i många olika länder. 

Fokus på daglig innovation

I Omexom deltar vi i flera arrangemang där olika aktörer samarbetar för att lägga grunden till framtidens energisystem. Exempelvis deltar vi i Vivatech, den europeiska mässan för ny teknologi, Africarena Tour – den första uppstartskonferensen på den afrikanska kontinenten – och VINCI Energies hackathons som arrangeras i flera länder.

Dessa arrangemang har banat väg för samarbete med flera uppstartsföretag. Omexom jobbar bland annat med Sterblue, ett företag som gör det möjligt att genomföra automatisk visuell inspeltion av vindturbiner och strömnät. Med hjälp av drönarteknologi knuten till Sterblues övervaknings- och analysplattform, har företaget som mål att utveckla ett system för att upptäcka korrosion genom att undersöka bilder tagna av drönarna.

Omexom arbetar också med uppstartsföretaget DCbrain som kort sagt använder artificiell intelligens för att designa framtidens elnät. DCbrain har utvecklat ett system för visning, analys och optimering av eneritransport i komplexa elektriska nätverk. I kombination med Omexoms kompetens inom energiinfrastruktur öppnar DCbrains teknologi goda möjligheter för att öka effektiviteten i elnätet.

Omexom har dessutom interna innovationsprogram. Ett exempel är Nomad Mapping System som gör det möjligt att göra topografiska undersökningar i svår terräng. Noman Mapping System är utformat för att rymmas i en ryggsäck, och består av en GPS, ett navigationssystem som innehåller olika ultrakänsliga sensorer, två laserskannare och fem kameror. Datan som samlas in behandlas därefter för att användas i ett visualiseringsverktyg.

 

På jakt efter förbättringar

Omexom deltar i diskussioner i många tekniska kommittéer, utvärderingsgrupper och råd inom energisektorn:

  • ELinGO

    I Norge har vi tillsammans med bland andra Siemens, Volvo, Statens Vegvesen och NTNU varit med i projektet ELinGO vars uppdrag har varit att ta fram en konceptanalys om elektrifiering av den tunga vägtransporten. Olika teknologier, miljökonsekvenser, organisering och affärsmodeller har utvärderats. ELinGOs huvudmål har varit att bidra till elektrifiering av godstransporter på väg som stärker norskt näringslivs konkurrenskraft utifrån utsläppsnivåer. 

  • Think SmartGrids:

    Förening vars uppgift är att utveckla sektorn för smarta elnät i Frankrike och att främja olika lösningar både i Europa och runtom i världen. 

  • Cigré: 

    International Council of Large Electric Systems består av de största nätoperatörerna i 90 länder världen över.