Vår historia

Vår historia

Omexom i Norden består av Infratek-koncernen och engineering-delen av det svenska företaget Eitech AB. Infratek har sedan 2007 gått från att vara en avdelning inom Hafslund, till att bli en självständig och ledande entreprenör inom kritisk infrastruktur genom företagen Infratek Sverige Ab, Infratek Norge AS och Infratek Finland Oy.

Resan startade med att Infratek noterades på Oslobörsen med Hafslund och Fortum som majoritetsägare. Under perioden 2013-2017 ägdes Infratek av Triton Funds (som 2014 köpte alla aktierna och avnoterade bolaget från Oslobörsen. I november 2017 blev Infratek-koncernen köpt av VINCI Energies.

Eitech startade 1994, som El & Industrimontage Svenska AB. Sedan dess har verksomheten utvecklats genom flera uppköp och ägarkonstellationer – men hela tiden som ett av Sveriges ledande elteknik-företag. Eitech AB såg dagens ljus i januari 2016.

I januari 2018 köptes Eitech AB av VINCI Energies. Totalt har Omexom i Norden ca 1600 anställda. 

Början för Omexom

VINCI Energies etablerade varumärket Omexom 2001. Fram till 2010 var det bara företag i Frankrike som använde sig av varumärket. 

I dag är Omexom ett internationellt nätverk av företag i 32 länder. Omexom är ett varumärke för verksamhet genom hela värdekedjan inom energidistribution. 

Omexom, ett VINCI Energies-varumärke

VINCI Energies Group består av 64 500 anställda som arbetar för att hjälpa lokala myndigheter, operatörer och företag. Vi distribuerar, driftar och optimerar energi- och kommunikationsinfrastruktur, industriella anläggningar ocy byggnationer.

Som en central aktör i Frankrike och en stor aktör i hela Europa har VINCI Energies en stark världsomspännande närvaro. Gruppen är en nyckelleverantör av energieffektivitet och förnybar energi.

Omexom är ett av fem varumärken (brands) som VINCI Energies använder. De fem är Axians, Actemium, Citeos, VINCI Facilitys och alltså Omexom som kort sagt är varumärket för arbete inom hela värdekedjan inom energidistribution

Actemium

Projektering, konstruktion, serviceprocesser och rådgivning inom infrastruktur, industri- och energisektorn. I 40 länder.

Axians

Service och drift av IT-system. I 15 länder.

Citeos

Belysning, varumärke som endast används i Frankrike.

VINCI Facilities

Drift och underhåll av byggnader. Och också egna byggprojekt i 18 länder.