Människor

Ett globalt nätverk av experter

Omexom är en nätverksbaserad organisation som samarbetar  tvärs över världsdelar, länder och avdelningar. Vi delar kompetens, erfarenheter, kunskap och best practice. Det ger våra kunder ett konkurrensförsprång. Vi har utvecklat klubbar inom olika kompetens- och verksamhetsområden. Det kan till exempel vara  inom förnybar energi, transformatorer, automation, laddstationer för elbilar eller inom solenergi. Klubbarna är viktiga för kunskapsutveckling och för att upprätthålla en hög leveransnivå gentemot våra kunder. Omexom är också angeläget om att alla anställda ska ha möjlighet att höja sin kompetens genom samarbete med andra i organisationen. 

Alla anställda inom Omexom har VINCI Energies värderingar som rättesnöre i det dagliga arbetet. Dessa värderingar är; tillit, autonomi, ansvar, entreprenörsanda och solidaritet. 

Omexom - Berlin - UW Sellerstrasse - 2018

HMS som högsta prioritet

Säkerhet står högst upp på vår agenda. Omexom delar innovationer och best practice inom HMS tvärs över våra affärsenheter, anpassade till lokala behov. Detta avspeglar sig i många av våra dagliga projekt, inklusive säkerhetsdagar, digital utbildning och utveckling av säkerhets- och kvalitetsrutiner. Framför allt märks HMS-fokuset som en förpliktelse i varje uppdrag vi utför åt våra kunder.

Omexom har också utvecklat ett brett spektra av säkerhetsprogram som regelmässigt distribueras genom hela organisationen. Dessa inkluderar:

  • “Zoé’s Life”-programmet i Frankrike och Storbritannien,
  • “12 meses 23 causas” i Spanien
  • Linefit-programmet i Nya Zeeland.