Produktion

Omexom är en ledande aktör inom vatten-, vind-, sol- och kärnkraft och levererar tjänster till kunder i alla projektfaser (projektering, konstruktion, drift och underhåll). 

Under de närmast kommande åren kommer ökningen av den globala energiproduktionen att komma från förnybar energi, huvudsakligen sol och vind. Omexom är redan involverat i processen med att lyfta fram dessa nya energikällor.

Vi specialiserar oss inom följande områden:

Vattenkraft står för över 70% av världens totala energiproduktion, och genererar över 16% av all elektricitet i världen.

Omexom arbetar i hela värdekedjan i vattenkraftsprojekt. Vi levererar ett brett spektra av lösningar till utveckling av nya kraftverk och rehabiliteringsprojekt. 

Vamma vattenkraftverk ligger i Norges största älv, Glomma. Produktionen är 1350 GWh per år, något som motsvarar ungefär 15% av strömförbrukningen i Olso. Då Vamma vattenkraftverk renoverades och byggdes ut hade Omexom ansvaret för installation av runt 900 meter rör i dimensionen 50 till 500 mm, med tillhörande band och flänsar, 23 avstängningsventiler och backventiler. Dessutom levererade vi sju pumpar från 2,4 kW till 170 kW, samt två kylvattensfilter med automatventiler.

Sol

I över tio år har Omexom varit en central aktör i solenergisektorn. Vi jobbar med både rena solprojekt och hybridlösningar som inkluderar lagringsystem. Drift och underhåll av solcellsanläggningar och batterisystem säkrar ytterligare hållbarhet till solenergisektorn.

Världens förbrukning av vindkraft förväntas dubbleras fram till 2040. Omexom har över 20 års erfarenhet inom vindenergisektorn och erbjuder ett brett spektrum av tjänster – från projektering till drift och underhåll. 

Vid Norges största vindkraftpark, Bjerkreim Vindpark i Rogaland, utför Omexom allt kabel- och elarbete. Anläggningen består av 70 vindkraftverk som kommer att ha en årsproduktion på omkring 1000 Gwh. Det motsvarar ca 50 000 hushålls elförbrukning. Omexom kopplar samman de 70 vindkraftverken och 132 kV-kablar för att ansluta dessa till elnätet.

Omexom har ett nätverk med 700 experter inom kärnkraft, med utgångspunkt i Frankrike. Inom kärnkraft arbetar Omexom med allt från engineering till konstruktion, underhåll, provning och avfallshantering.

symbol-v2_power_rgb
PRODUKTION
symbol-v2_transmission_rgb
TRANSMISSION
symbol-v2_substations_rgb
TRANSFORMATOR-STATIONER
symbol-v2_distribution_rgb
DISTRIBUTION
railway-icon_ex04b_2
JÄRNVÄG
symbol-v2_territories_rgb
LOKAL INFRASTRUKTUR