Transformatorstationer

Global entreprenör för transformatorstationer

Omexom är en totalleverantör inom byggnation av transformatorstationer och erbjuder lösningar genom hela processen, från design till dess att en transformatorstation är klar att tas i drift.

Vi bygger också om och ut befintliga transformatorstationer samt utför provning. 

Omexom har expertkompetens inom underhåll av transformatorstationer, inklusive renovering av transformatorer som ett komplement till våra löpande underhållstjänster. 

Omexom har över 100 års erfarenhet av transformatorstationer.

 

Substations Republic Czech

Design, konstruktion och underhåll av transformatorstationer

Omexom är en totalleverantör inom byggnation och underhåll av transformatorstationer. Vi har specialistkompetens inom anslutning, provning, driftsättning och underhåll.

Vi har en bred expertis med över 150 lokala avdelningar världen över.

HVDC Converter NorNed

High Voltage Direct Current (HVDC) transformatorstationer

För att möta utmaningarna i transmissionsnätet har Omexom specialister inom HVDC-stationer. Vi utför design, konstruktion och underhåll på all HVDC-utrustning, inklusive omformare, kondensatorer och transformatorer.

symbol-v2_power_rgb
PRODUKTION
symbol-v2_transmission_rgb
TRANSMISSION
symbol-v2_substations_rgb
TRANSFORMATOR- STATIONER
symbol-v2_distribution_rgb
DISTRIBUTION
railway-icon_ex04b_2
JÄRNVÄG
symbol-v2_territories_rgb
LOKAL INFRASTRUKTUR