Distribution

Distributionsnätet är den del av elnätet som överför och fördelar elenergi ända fram till konsumenten. Genom projektering och byggnation av leveranssäkra nät bidrar vi till en trygg och säker strömförsörjning till vårt samhälle.

Vi utför konstruktion och utbyggnad, underhåll och reparationer utöver våra beredskapstjänster.

Distribution utgör en stor del av Omexoms kärnverksamhet, och står för över 40 procent av Omexoms globala verksamhet.

OMexom Spain

Kraftkablar och luftledningsanläggningar

I takt med att den globala efterfrågan på el ökar, är det nödvändigt att förbättra energiinfrastrukturen i städer och regioner.

Omexom möter behoven som finns i distributionsnätet. 

18_distribusjon_storm

Beredskapstjänster

Omexom erbjuder beredskapstjänster bland annat när väderförhållandena skapar problem med distributionsnätet.

Efter stormen Alfrida i januari 2019, drabbades tiotusentals hushåll i Sverige av strömavbrott. Omexom (tidigare Infratek) hade över hundra medarbetare ute i fält för att återställa elnäten efter den kraftiga blåsten som orsakat stora mängder nedfallna träd och strömavbrott. 

symbol-v2_power_rgb
PRODUKTION
symbol-v2_transmission_rgb
TRANSMISSION
symbol-v2_substations_rgb
TRANSFORMATOR- STATIONER
symbol-v2_distribution_rgb
DISTRIBUTION
railway-icon_ex04b_2
JÄRNVÄG
symbol-v2_territories_rgb
LOKAL INFRASTRUKTUR