Järnväg

Från nybyggnation till drift och underhåll – kvalificerade järnvägstjänster inom samtliga teknikområden. 

Våra medarbetare har lång erfarenhet av järnvägsbranschen och vi har  särskilt tillstånd av Transportstyrelsen att framföra våra arbetsfordon i trafikerat spår. Vi erbjuder även utbildning för personal inom järnvägssäkerhet.

För en modern och hållbar järnväg. 

 

Omexom Sverige ansvarar för underhåll av järnvägen inom Stockholm Nord för Arlandabanan och Hagalunds depå och driver ett flertal järnvägsprojekt, bland annat på Mälarbanan, i Hagalund, Tomteboda och Skavstaby.

 

Vi har beredskap att med kort varsel åtgärda akuta fel som påverkar tågtrafiken. Vintertid är snöröjningsberedskapen en viktig funktion för att säkra framkomlighet i spår och växlar. Vår beredskap omfattar även olycksplatsansvariga (OPA) som vid olyckor har i uppgift att säkra området för räddningstjänst och passagerare.
Vårt underhållsarbete och säkerhetsbesiktningar förebygger brister och risker på järnvägen. Vi arbetar dessutom med statushöjande åtgärder för att upprätthålla standarden och minimera antal fel som kan påverka tågtrafiken. Det innebär färre akuta fel – och därmed lägre kostnader, och det bidrar till en bättre fungerande infrastruktur.

Utförarentreprenader eller totalentreprenader. Vi bygger nytt, bygger om eller renoverar spår, växlar, elkraft, kontaktledning och signalsystem. Vi utför även växel- eller kontaktledningsrevisioner, besiktningar och svetsarbeten.

Kvalitet och precision med egna spårriktare. Omexom har tillgång till egna spårriktarmaskiner. Det är en strategisk satsning som stärker vårt erbjudande och ger oss förmågan att leverera brett, med hög kvalitet och precision.

symbol-v2_power_rgb
PRODUKTION
symbol-v2_transmission_rgb
TRANSMISSION
symbol-v2_substations_rgb
TRANSFORMATOR-STATIONER
symbol-v2_distribution_rgb
DISTRIBUTION
railway-icon_ex04b_2
JÄRNVÄG
symbol-v2_territories_rgb
LOKAL INFRASTRUKTUR