ENERGISKIFTET

Delivering on the promise of energy transition

Energitillgång

Säker elförsörjning

Hållbara energisystem

Världsenergirådet (World Energy Council) är ett nätverk av ledare och anställda med hög kompetens inom vår sektor. Världsenergirådet arbetar för att alla – oavsett var i världen de lever – ska ha tillgång till pålitlig och miljövänlig energi. I vårt dagliga arbete inom Omexom strävar vi efter att efterleva Världsenergirådets mål.