Nyheter

Elkraft
image

Omexom bygger ny regionnätsledning i Strömstad kommun

I entreprenaden ska 2700 meter havskabel förläggas, samt 10 000 meter schaktning och kabelförläggning genomföras. Projektet är komplext med kabelförläggning i varierande miljöer. Kablarna ska efter förläggning anslutas i respektive ställverk.

– Det är glädjande att vi fick förtroende att utföra denna entreprenad av Ellevio, säger Dan Lundin, affärsenhetschef på Omexom i Karlstad. Det stärker vårt samarbete ytterligare i regionen och breddar oss som leverantör. Det känns också glädjande att vi och med detta projekt nu kan vara med och bidra till att säkra elleveransen i Strömstadstrakten

Projektet kommer att sysselsätta ett tjugotal personer fram till årets slut.

– Med det här projektet återupptar vi större projekt inom regionledningar, med en spänningsnivå över 36 kV. Jag är övertygad om att detta är starten på flera större projekt inom regionnät, säger Magnus Berggren affärsområdeschef på Omexom.

Särskild miljöhänsyn
I projektet måste stor miljöhänsyn tas. I havsmiljön finns dels ålgräs som kräver särskild hänsyn i projektets utförande. Dessutom förekommer sandödlehabitat, något som begränsar åtkomsten till arbetsområdet. Projektet kommer att utföras med varsamhet för att undvika påverkan på den känsliga miljön.

– Det här projektet är ett gott exempel på hur viktigt det är att, vid sidan av en ständigt pågående utveckling av teknisk expertis, också ha ett starkt fokus på miljön, säger Philippe Guérin, vd på Omexom Sverige. Åtgärder som görs för att värna miljön handlar inte bara om att undvika negativ miljöpåverkan såsom föroreningar eller miljöförstöring, utan också att bidra med positiva insatser.