Nyheter

Omexom sammankopplar förnybar energi till elnätet i norra Sverige

Elkraft
image

Omexom fortsätter att bidra med sin expertis i energiomställningen som nu äger rum i Sverige. Ett gott exempel är det nya uppdraget att bygga en komplett transformatorstation när Blåbergsliden Vind AB, ägd 100% av Holmen, uppför en helt ny vindkraftspark belägen cirka 4 mil väster om Skellefteå.

I detta projekt ansvarar Omexom för allt från markarbeten och konstruktion till uppförande av en ny stationsbyggnad samt leverans, installation och driftsättning av nya ställverk (170 kV och 36 kV) och två transformatorer tillhandahållna av beställaren. Uppdraget omfattar även en ny kontrollanläggning, fjärrkontroll och reläskydd.

Det är stimulerande att få bidra i uppförandet av kraftanläggningar som ofta är belägna avlägset och svårtillgängliga i vårt avlånga land, men har stor betydelse och effekt för infrastrukturen i samhället i stort.

Nordenelv Christer

Projektledare Omexom

Den nya vindkraftsparken omfattar 26 verk med en effekt på 5,5MW per verk, vilket resulterar i en total installerad effekt på 143MW när den tas i drift under våren 2021. Elanslutningen av anläggningen fullbordas då med en ny transformatorstation, ST91, signerat Omexom och via en ny 170kV-linje som uppförs av Skellefteå Kraft.