Nyheter

Omexom bidrar i uppgraderingen av vattenkraft i norra Sverige

Elkraft

Omexom har vunnit förtroendet att bidra med sin expertis inom elkraft i anslutning till Skellefteå Krafts modernisering av Sällsjö vattenkraftverk, beläget i Åre kommun i Jämtlands län. En total investering om närmare en kvarts miljard svenska kronor och med målet att säkerställa en fortsatt effektiv och trygg produktion av elkraft när den tekniska livslängden i ett aggregat närmar sitt slut.

I Omexoms uppdrag ingår ansvar för bland annat utbyte av två generatorställverk, anslutning av nya aggregattransformatorer och installation av nytt 220 kV kablage mellan transformatorer placerade nere i bergsstationen och utomhusställverket beläget 185 meter rakt ovanför. Ordervärdet för Omexoms uppdrag uppgår till närmare 28 miljoner svenska kronor.

Sällsjö ligger i Indalsälven och byggdes 1962. Vattenkraftverket producerar ett normalår cirka 350 gigawattimmar, vilket är näst mest av anläggningarna hos Skellefteå Kraft. Den omfattande investeringen genomförs under 2022, och Omexoms arbete på plats planeras att utföras mellan maj och september.

Med vår tekniska kompetens och vårt engagemang fortsätter vi att bidra i energiomställningen i Sverige. När den uppgraderade anläggningen är klar i slutet av nästa år kommer den kräva mindre underhåll och ha en teknisk livslängd som sträcker sig i ytterligare 40 år, men framförallt möjliggöra ett ökat effektuttag på 20 procent för det nya aggregatet.

Bergman Thomas

Projektledare Omexom Sundsvall