Nyheter

Omexom bygger en ny transformatorstation inomhus

Elkraft
image

I Ekfors bygger Omexom en ny skalskyddad 40/20 kV transformatorstation inomhus på uppdrag av Vattenfall Eldistribution. Där Omexoms tekniska lösning skapar en lönsam Life Cycle Cost (LCC) under den nya transformatorstationens hela livslängd.

Omexom ansvarar för att bygga och installera stationen med 40 kV ställverk, transformatorer, nollpunktsutrustning, kondensatorbatterier och 20 kV ställverk samt tillhörande kontrollanläggning, kommunikationsutrustning, hjälpkraftsystem och förråd.

Inflyttning och en driftsatt station beräknas att vara färdigställd under hösten 2022.

Det finns många fördelar med att bygga stationerna inomhus. Exempelvis att när primärapparaterna står inomhus så minskar vädrets påfrestningar, vilket resulterar i ett minskat underhållsbehov samt färre fel och oplanerade avbrott. Det ger även drift- och underhållspersonal en bekvämare arbetsmiljö året om. Samtidigt får anläggningsägaren ett bättre anläggningsskydd, som försvårar för obehöriga att ta sig in och ställa till med skada eller själv bli skadade.

Nordenelv Christer

Projektledare Omexom