Nyheter

Omexom ansluter vindkraftpark till elnätet i sydöstra Småland

Elkraft
image

Omexom (Infratek Sverige AB) har fått i uppdrag av E.ON att leverera ett utomhus 130kV ställverk och en byggnad för 30kV ställverk för att ansluta en planerad vindkraftpark i närheten av Nybro, Småland.

Arbetet inleds hösten 2020 med beredning av markområdet som i dag är skogsmark. Uppdraget innebär byggnation av ett utomhusställverk och en byggnad för inomhusställverk och kontrollutrustning.

Detta är en totalleverans till E.ON, där vi även levererar alla apparater förutom själva transformatorn. Vi gör allt i egen regi, från projektledning, konstruktion, montering och idrifttagning.

Nilsson Tomas

Enhetschef Omexom

Med expertis från Omexom ska vindkraftparkens 30kV anslutas till ställverket med kabel och sedan vidare anslutas till befintlig 130kV-luftledning. Den nya vindkraftparken planeras att vara i drift i februari 2021 och kommer då att bidra till en hållbar energiförsörjning i närområdet.

Det är väldigt glädjande att vi tillsammans med E.ON får bidra till en hållbar energiförsörjning. Det är vårt övergripande uppdrag inom Omexom att göra energiomställningen möjlig och det här projektet är ett mycket gott exempel på hur vi gör just detta.

Carlsson Fredrik

VD Omexom Sverige (Infratek)