Nyheter

Umeå Energi ger Omexom fortsatt förtroende i sin kraftfulla spänningshöjning

Elkraft

Universitetet, Ålidhem, Mariehem, Ersboda och nu 170/12 kV fördelningsstation Österteg. Totalt har och bygger Omexom en handfull stationer när Umeå Energi ger Omexom fortsatt förtroende i sin kraftfulla spänningshöjning av elnätet i Umeå-regionen.

– Omexom har tillfört både ljus och energi genom sitt kompetenta och engagerade sätt att arbeta i vår pågående spänningshöjning och omfattande förstärkning av nät och anläggningar i Umeå-regionen. Ett gott samarbete som bygger på en öppen dialog med ett gemensamt mål att erbjuda en trygg, hållbar och långsiktig infrastruktur till stadens alla användare av el, säger Thomas Rehnberg, anläggningsutvecklare regionnät inom Umeå Energi.

Omexoms nya uppdrag avser en totalentreprenad för uppförandet av en ny fördelningsstation, Österteg 170/12 kV, där den nya stationen ersätter en befintlig 170/45/12 kV station i området. I leveransen ingår ansvar för bland annat mark- och schaktarbeten samt en stationsbyggnad med separata rum/celler för teknisk utrustning som exempelvis transformatorer, shuntreaktor, ställverk och kontrollanläggning.

– Självklart känns det stimulerande att Umeå Energi vill förlänga vårt samarbete och att de uppskattar våra tekniska lösningar i tidigare leveranser. Det ger en kontinuitet i projektet, och jag vill även lyfta fram vårt goda samarbete med övriga underentreprenörer, där det är extra kul att vårt systervarumärke Eitech bidrar med sin specialistkompetens inom installation, säger Anton Nilsson, projektledare Omexom Umeå.

Läs mer om Omexoms ansvar i de övriga stationerna till Umeå Energi:
Mariehem/Ersboda 
Ålidhem