Nyheter

Omexom fortsätter att bidra i uppgraderingen av elnätet i Umeå

Elkraft
image

Umeå-regionens starka tillväxt ställer krav på ett hållbart och tillförlitligt elnät. Umeå Energi Elnät AB möter det behovet genom en kraftfull spänningshöjning i tätorten i olika etapper under perioden 2015 till 2024. Ett projekt där Omexom nu fortsätter att bidra i form av byggnationen av ytterligare en 170/12 kV fördelningsstation i stadsdelen Mariehem samt en ombyggnad av befintlig station i stadsdelen Ersboda.

Det är självklart kul att få bidra på hemmaplan och att Umeå Energi fortsätter ge oss förtroende att bidra med expertis i den spänningshöjning som nu sker i Umeå. Projektet passar väl in i vår hållbara profil, när det möter upp stadens behov av nya tjänster inom elektrifiering och e-mobilitet samt även möjliggör för industrin i regionen att öka sitt effektuttag.

Nordenelv Christer

Projektledare Omexom Umeå

Omexom har tidigare byggt 170 kV fördelningsstationen vid Universitetet och inom kort överlämnas även stationen i stadsdelen Ålidhem, belägen i direkt anslutning till värmeverket, till Umeå Energi.

Det nya uppdraget för stationerna på Mariehem och Ersboda är på totalentreprenad, där Omexom ansvarar för allt från konstruktion, leverans av teknisk utrustning, mark- och byggarbeten till installation, provning och idrifttagning. Ordervärdet uppgår till mer än 40 miljoner svenska kronor.