I Omexoms verksamhetsledningssystem finns styrande och stödjande dokument för verksamheten samt våra arbetsprocesser. Vårt ledningssystem ger verksamheten möjlighet att utföra arbetet i enlighet med lagar och myndighetskrav. Vi arbetar för en kontinuerlig förbättringsprocess som främjar hälsa och säkerhet för alla anställda, skapar en säker, god och stimulerande arbetsmiljö, samt skyddar miljö och egendom.

Vårt samarbete med kunderna bygger på långsiktighet, partnerskap och ömsesidigt förtroende. Vi vill att våra kunder ska uppleva oss som affärsmässiga, engagerade, kompetenta och att vi står för kvalitet och omtanke i allt vi gör.

Både Eitech Engineering AB och Infratek Sverige ledningssystem är certifierande mot ISO 9001:2015 och 14001:2015, och Infratek är också certifierad mot ISO 45001. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete baseras även på, och uppfyller kraven i AFS2011:1.

Vi omfattas även av andra kvalifikationer, ex vår behörighet att arbeta inom kraftindustri och kvalifikationer mot bland annat Trafikverket, vilket är möjligt genom att vi har prekvalificeringscertifikat från Achilles Utilities och TransQ.

Inom VINCI Energies i Sverige finns även verksamhet som är certifierad anläggarfirma inom områdena brandlarm, inbrottslarm och CCTV. Därmed hanterar vi tillsammans hela spannet för kompletta säkerhetslösningar och utmaningar.

Exempel på certifikat inom Omexom Sverige