Vi gör energiomställningen möjlig

Hållbara lösningar inom elkraft, järnväg och elektrifiering

Om oss

“Vi på Omexom jobbar med hållbarhet på lite olika sätt, bland annat genom elnätet med att ansluta sol- och vindkraft. Vi jobbar också med att förbättra och förstärka elnätet i Sverige för att säkra det för framtiden.”  

Kristoffer, gruppchef

Vår expertis

Omexom erbjuder lösningar inom teknik, konstruktion och underhåll till våra kunder. Med kapacitet att leverera komplexa projekt såväl som nyckelfärdiga lösningar i energisektorn finns vi där för våra kunder längs hela leveranskedjan.

Den globala energisektorn förändras

Dagens globala energisektor är under ständig förändring. Våra experter arbetar tillsammans med våra kunder för att göra energiomställningen möjlig.

Omexoms lösningar riktar sig till dem som producerar, transformerar och transporterar elektricitet. Våra kunder är offentliga såväl som privata aktörer. Vi  hjälper energiproducenter, nätoperatörer och aktörer inom elektrifieringen av samhället att uppnå sina mål, och samtidigt kunna  röra sig framåt i ett föränderligt energilandskap.

Vår expertis inom elnät och järnvägsinfrastruktur gör det möjligt för oss att  förstå effekterna av förnybara energikällor. Vi arbetar för att utveckla lagringslösningar, mer hållbar energiinfrastruktur och möta nya konsumtionsmönster.

Som systemintegratör, ser vi specifika behov hos varje kund, innan vi tar fram den lösning som bäst möter behoven. Omexom är oberoende när det gäller integration av tekniska lösningar.

Nyheter

01.11.2023 Nyhet

xKraft kopplar om till Omexom

I maj 2023 blev X Kraft AB en del av VINCI Energies företagsnätverk. Idag den 1 november sker nästa steg genom en sammanslagning av X Kraft AB med bolaget Eitech Engineering AB och samtidigt kopplar xKraft om till Omexom. Varumärkesbytet ger fortsatt kraft till Omexoms satsning inom luftledning i Sverige.
Läs mer
27.10.2023 Elkraft

Omexoms enhet i Sundsvall når över 800 miljonerstrecket i nya stationsprojekt

Omexoms enhet i Sundsvall har kraftig medvind i och med tre nya stationsprojekt i bagaget under de senaste månaderna. Tillsammans har de nya projekten ett sammantaget kontraktsvärde om mer än 800 miljoner svenska kronor, och omfattar bland annat den nya stamnätsanläggningen Odensala som är det största luftisolerade ställverk Svenska kraftnät hitintills upphandlat.
Läs mer
26.06.2023 Järnväg

Triss i nya projekt längs spåret för Omexom

Med tre nyvunna uppdrag bidrar Omexom med sin tekniska expertis i moderniseringen och utbyggnaden av det svenska järnvägsnätet.
Läs mer
08.05.2023 Järnväg

Omexom ansvarar för signalsystem i ombyggnaden i Helsingborg C

Aarsleff Rail AB har vunnit uppdraget att bygga om Helsingborgs centralstation som dagligen trafikeras av närmare 40 000 resenärer. Till sin hjälp för signal-, lågspännings- och telekominstallationerna väljer man nu expertis från Omexom.
Läs mer
04.05.2023 Luftledning

VINCI Energies förvärvar X Kraft AB – en viktig pusselbit när Omexom etablerar sig inom luftledning i Sverige

VINCI Energies välkomnar varmt X Kraft AB. Genom detta förvärv får varumärket Omexoms nystartade verksamhet inom luftledning ett positivt tillskott av nya montörer med expertis inom linjemontage, luftledning och jordkabelförläggning. Vilket i sin tur ger både energi och kompetens i satsningen på ett nytt marknadssegment i Sverige.
Läs mer
06.03.2023 Elkraft

Omexom bidrar i energiomställningen i Örnsköldsvik

Övik Energi bygger en ny transformatorstation för att möta allmänhetens ökade efterfrågan av nya tjänster inom elektrifiering och e-mobilitet samt för att möjliggöra industrins ökade behov av effektuttag. Till sin hjälp vänder man sig nu till Omexom.
Läs mer
23.02.2023 Elkraft

Omexom moderniserar stationerna Hällsjö och Hamra

Stationerna Hällsjö och Hamra är två viktiga överföringspunkter för elnätet i mellersta Sverige. För att säkerställa fortsatt hög tillgänglighet och driftsäkerhet i stationerna investerar nu Svenska kraftnät i modernare komponenter och system som integreras av Omexom.
Läs mer
30.01.2023 Järnväg

Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige

Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg har valt Omexom att ansvara för leverans av nya likriktarstationer med den viktiga uppgiften att förse spårvägsnätet i staden med el. Totalt äger och förvaltar Stadsmiljöförvaltningen cirka 76 stycken likriktarstationer varav Omexom idag har levererat en femtedel.
Läs mer
08.12.2022 Elkraft

Omexom bygger en ny transformatorstation som möjliggör Luleås fortsatta elektrifiering  

Luleå Energi Elnät AB väljer Omexom att ansvara för uppförandet av den nya transformatorstationen som i framtiden ska förse Luleå Industripark på Hertsöfältet och Svartön med el. Stationen blir också nyckeln till stadens fortsatta energiomställning och elektrifiering.
Läs mer
27.10.2022 Elkraft

Omexom bidrar när Linde Energi investerar i en ny mottagningsstation  

Lindesbergs kommun växer vilket i sin tur resulterar i ett ökat effektbehov i området. Den nya mottagningsstationen i Frövi, som Omexom vunnit förtroendet att utföra, är en av många viktiga investeringar av kommunägda Linde Energi för att framtidssäkra elnätet samt möjliggöra expansion och större industrietableringar
Läs mer

Vill du veta mer?

Har du någon fråga, eller är du intresserad av våra lösningar?