Vi gör energiomställningen möjlig

Hållbara lösningar inom elkraft, järnväg och elektrifiering

Om oss

“Vi på Omexom jobbar med hållbarhet på lite olika sätt, bland annat genom elnätet med att ansluta sol- och vindkraft. Vi jobbar också med att förbättra och förstärka elnätet i Sverige för att säkra det för framtiden.”  

Kristoffer, gruppchef

Vår expertis

Omexom erbjuder lösningar inom teknik, konstruktion och underhåll till våra kunder. Med kapacitet att leverera komplexa projekt såväl som nyckelfärdiga lösningar i energisektorn finns vi där för våra kunder längs hela leveranskedjan.

Den globala energisektorn förändras

Dagens globala energisektor är under ständig förändring. Våra experter arbetar tillsammans med våra kunder för att göra energiomställningen möjlig.

Omexoms lösningar riktar sig till dem som producerar, transformerar och transporterar elektricitet. Våra kunder är offentliga såväl som privata aktörer. Vi  hjälper energiproducenter, nätoperatörer och aktörer inom elektrifieringen av samhället att uppnå sina mål, och samtidigt kunna  röra sig framåt i ett föränderligt energilandskap.

Vår expertis inom elnät och järnvägsinfrastruktur gör det möjligt för oss att  förstå effekterna av förnybara energikällor. Vi arbetar för att utveckla lagringslösningar, mer hållbar energiinfrastruktur och möta nya konsumtionsmönster.

Som systemintegratör, ser vi specifika behov hos varje kund, innan vi tar fram den lösning som bäst möter behoven. Omexom är oberoende när det gäller integration av tekniska lösningar.

Nyheter

29.02.2024 Elkraft

Omexom moderniserar station Åker – Svenska kraftnäts första digitala station i sitt slag

Station Åker, belägen strax utanför Mariefred i Södermanland, skall moderniseras genom en satsning på ny digital teknik för stationens interna kontrollanläggning. Omexom har tecknat avtalet att utföra förnyelsen av 400 kV ställverket och att tillsammans med Svenska kraftnät utforma en ny och framtida standard för transmissionsnätets digitala stationer.
Läs mer
16.02.2024 Elkraft

Omexom fortsätter att möjliggöra energiomställningen i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik växer och måste ställa om. Övik Energi investerar nu i ett nytt 170 kV GIS-ställverk för att möta det ökade behovet av elkraft som erfordras av bland annat FlagshipONE som är Sveriges första storskaliga anläggning för grönt elektrobränsle. Omexom har stöttat med sin expertis i utredningsskedet för investeringen och får nu också ansvaret att utföra byggnationen av det nya ställverket.
Läs mer
08.02.2024 Elkraft

Omexom bygger en ny transformatorstation i Haparanda

Omexom är i startgroparna för att bygga en ny transformatorstation i Haparanda. Den nya stationen byggs inomhus på en yta om närmare 800 kvadratmeter och blir en viktig del för att säkerställa den framtida infrastrukturen inom elförsörjning på orten och i hela Norrbotten.
Läs mer
09.01.2024 Elkraft

Omexom bygger ut station Söderåsen på uppdrag av E.ON Energidistribution AB

Omexom bidrar återigen med sin expertis i E.ON Energidistributions utbyggnad av Söderåsens transformatorstation. Det nya uppdraget omfattar ansvar för att bygga till 400 kV ställverket med ytterligare ett transformatorfack.
Läs mer
11.12.2023 Elkraft

Omexom tecknar återigen nytt kontrakt med Svenska kraftnät för ett stort stationsprojekt

Omexom ansvarar på uppdrag av Svenska kraftnät för uppförandet av 400 kV stamnätsstationen Nässe i Sollefteå kommun. Kontraktsvärdet uppgår till mer än 400 miljoner svenska kronor. Stationen har en central roll för ökad överföringskapacitet från norra till södra Sverige och ingår i Svenska kraftnäts investeringsprogram NordSyd.
Läs mer
01.11.2023 Nyhet

xKraft kopplar om till Omexom

I maj 2023 blev X Kraft AB en del av VINCI Energies företagsnätverk. Idag den 1 november sker nästa steg genom en sammanslagning av X Kraft AB med bolaget Eitech Engineering AB och samtidigt kopplar xKraft om till Omexom. Varumärkesbytet ger fortsatt kraft till Omexoms satsning inom luftledning i Sverige.
Läs mer
27.10.2023 Elkraft

Omexoms enhet i Sundsvall når över 800 miljonerstrecket i nya stationsprojekt

Omexoms enhet i Sundsvall har kraftig medvind i och med tre nya stationsprojekt i bagaget under de senaste månaderna. Tillsammans har de nya projekten ett sammantaget kontraktsvärde om mer än 800 miljoner svenska kronor, och omfattar bland annat den nya stamnätsanläggningen Odensala som är det största luftisolerade ställverk Svenska kraftnät hitintills upphandlat.
Läs mer
26.06.2023 Järnväg

Triss i nya projekt längs spåret för Omexom

Med tre nyvunna uppdrag bidrar Omexom med sin tekniska expertis i moderniseringen och utbyggnaden av det svenska järnvägsnätet.
Läs mer
08.05.2023 Järnväg

Omexom ansvarar för signalsystem i ombyggnaden i Helsingborg C

Aarsleff Rail AB har vunnit uppdraget att bygga om Helsingborgs centralstation som dagligen trafikeras av närmare 40 000 resenärer. Till sin hjälp för signal-, lågspännings- och telekominstallationerna väljer man nu expertis från Omexom.
Läs mer
04.05.2023 Luftledning

VINCI Energies förvärvar X Kraft AB – en viktig pusselbit när Omexom etablerar sig inom luftledning i Sverige

VINCI Energies välkomnar varmt X Kraft AB. Genom detta förvärv får varumärket Omexoms nystartade verksamhet inom luftledning ett positivt tillskott av nya montörer med expertis inom linjemontage, luftledning och jordkabelförläggning. Vilket i sin tur ger både energi och kompetens i satsningen på ett nytt marknadssegment i Sverige.
Läs mer

Vill du veta mer?

Har du någon fråga, eller är du intresserad av våra lösningar?