Energitillgång

Säker elförsörjning

Hållbara energisystem

4MD

OMSÄTTNING

23k

ANSTÄLLDA

425

AVDELNINGAR

36

LÄNDER

Världens energisektor är i förändring. Omexom arbetar aktivt tillsammans med sina kunder för att göra energiskiftet möjligt.

Omexom erbjuder lösningar inom produktion, transformation och distribution av el. Omexoms verksamhet hjälper på så vis energiproducenter, nätägare och elanvändare, och anpassar sig ständigt till en marknad och ett samhälle som hela tiden utvecklas.

Omexom använder sin expertis inom stora kraftsystem för att förutse effekten av förnybar energi. Detta innebär också att utveckla lösningar för att lagra energi, utveckla smartare infrastruktur och möta nya konsumentmönster. 

Den 21 januari 2019 blev Infratek och Eitech Engineering i Sverige samt Infratek i Norge och Finland Omexom. 

Information på engelska hittar du på omexom.com


symbol-v2_power_rgb
PRODUKTION

symbol-v2_transmission_rgb
TRANSMISSION

symbol-v2_substations_rgb
TRANSFORMATOR-STATIONER

symbol-v2_distribution_rgb
DISTRIBUTION

railway-icon_ex04b_2
JÄRNVÄG

symbol-v2_territories_rgb
LOKAL INFRASTRUKTURLinkedin


Instagram


Twitter


Youtube

VÅRA KONTOR

The map is under construction
Soon you will be able to browse through all 400 business units of Omexom