Vi gör energiomställningen möjlig

Hållbara lösningar inom elkraft, järnväg och elektrifiering

Om oss

“Vi på Omexom jobbar med hållbarhet på lite olika sätt, bland annat genom elnätet med att ansluta sol- och vindkraft. Vi jobbar också med att förbättra och förstärka elnätet i Sverige för att säkra det för framtiden.”  

Kristoffer, gruppchef

Vår expertis

Omexom erbjuder lösningar inom teknik, konstruktion och underhåll till våra kunder. Med kapacitet att leverera komplexa projekt såväl som nyckelfärdiga lösningar i energisektorn finns vi där för våra kunder längs hela leveranskedjan.

Den globala energisektorn förändras

Dagens globala energisektor är under ständig förändring. Våra experter arbetar tillsammans med våra kunder för att göra energiomställningen möjlig.

Omexoms lösningar riktar sig till dem som producerar, transformerar och transporterar elektricitet. Våra kunder är offentliga såväl som privata aktörer. Vi  hjälper energiproducenter, nätoperatörer och aktörer inom elektrifieringen av samhället att uppnå sina mål, och samtidigt kunna  röra sig framåt i ett föränderligt energilandskap.

Vår expertis inom elnät och järnvägsinfrastruktur gör det möjligt för oss att  förstå effekterna av förnybara energikällor. Vi arbetar för att utveckla lagringslösningar, mer hållbar energiinfrastruktur och möta nya konsumtionsmönster.

Som systemintegratör, ser vi specifika behov hos varje kund, innan vi tar fram den lösning som bäst möter behoven. Omexom är oberoende när det gäller integration av tekniska lösningar.

Nyheter

27.10.2022 Elkraft

Omexom bidrar när Linde Energi investerar i en ny mottagningsstation  

Lindesbergs kommun växer vilket i sin tur resulterar i ett ökat effektbehov i området. Den nya mottagningsstationen i Frövi, som Omexom vunnit förtroendet att utföra, är en av många viktiga investeringar av kommunägda Linde Energi för att framtidssäkra elnätet samt möjliggöra expansion och större industrietableringar
Läs mer
13.10.2022 Elkraft

Omexom bygger den första stationen i Svenska kraftnäts investeringspaket NordSyd

Svenska kraftnät har gett Omexom förtroendet att bygga den första stationen i investeringspaket NordSyd. Uppdraget omfattar en totalentreprenad för en helt ny 400 kV station som uppförs i anslutning till befintligt ställverk i Himmeta cirka 5 mil väster om Västerås.
Läs mer
16.09.2022 Elkraft

Omexom moderniserar ytterligare två 400 kV-stationer på uppdrag av Svenska kraftnät

Betåsen och Kolstad är två 400 kV-stationer som Omexom kontrakterats för att modernisera. Stationerna är bägge en viktig del i Svenska kraftnäts omfattande förstärkning och utbyggnad av det svenska transmissionsnätet.
Läs mer
08.09.2022 Elkraft

Triss i E.ON-projekt för Omexom i norra Sverige

E.ON Energidistribution AB har under det senaste halvåret gett Omexom fortsatt förtroende att bidra i den gröna energiomställningen samt säkerställa en tillförlitlig eldistribution i norra delarna av Sverige. Sammantaget har Omexom tilldelats tre nya projektuppdrag för cirka 70 miljoner svenska kronor.
Läs mer
17.05.2022 Järnväg

Omexom bygger likriktarstationer till Tvärbanan i Stockholm

Omexom har vunnit förtroendet att ansvara för leverans av alla likriktarstationer i samband med utbyggnaden av Tvärbanan till Helenelund. Uppdragsgivare är den globala byggentreprenören Gülermak som har kontrakt med SL att bygga den åtta kilometer långa sträckan mellan Bromma flygplats och Helenelund.
Läs mer
16.11.2021 Järnväg

Nya lokaler har resulterat i nya spår för Omexoms verkstad i Arboga

Omexoms verkstad i Arboga bygger kompletta teknikhus, kiosker, kurar och skåp för järnväg, spårväg och tunnelbana. Flytten till nya och större lokaler har blivit ett lyft för verksamheten, när en ökad kapacitet och tillskott av nya medarbetare möjliggjort även en utökning av kundbasen.
Läs mer
03.11.2021 Järnväg

Omexom fortsätter säkra strömförsörjningen för SL:s spårtrafik

Omexom får förnyat uppdrag från Region Stockholm, SL, att sköta drift och underhåll av högspänningsstationerna som strömförser Stockholms tunnelbana liksom Tvärbanan, Nockebybanan, Lidingöbanan, Saltsjöbanan, Roslagsbanan och Spårväg city.
Läs mer
17.09.2021 Elkraft

Umeå Energi ger Omexom fortsatt förtroende i sin kraftfulla spänningshöjning

Universitetet, Ålidhem, Mariehem, Ersboda och nu 170/12 kV fördelningsstation Österteg. Totalt har och bygger Omexom en handfull stationer när Umeå Energi ger Omexom fortsatt förtroende i sin kraftfulla spänningshöjning av elnätet i Umeå-regionen.
Läs mer
03.09.2021 Elkraft

Omexom bygger en ny mottagningsstation till Helsingborgs Hamn

Helsingborgs Hamn, som är en av Sveriges största och viktigaste färjehamnar, behöver förstärka sitt elnät för att möta ökade investeringar och krav på en hållbar infrastruktur. Omexom bidrar nu med sin kompetens i denna viktiga och gröna omställning genom att bygga en ny 130/10 kV mottagningsstation.
Läs mer

Vill du veta mer?

Har du någon fråga, eller är du intresserad av våra lösningar?