Dagens globala energisektor är i konstant förändring; under de kommande fem åren förväntar vi oss att det kommer att ske mer i energisektorn än vad det har gjort de senaste 50 åren. Vi på Omexom arbetar aktivt tillsammans med våra kunder och samarbetspartners för att uppnå våra löften, i Sverige men även globalt.

Omexoms svenska verksamhet bygger på våra kompetenta, innovativa och engagerade medarbetare som konstruerar, bygger och underhåller kritisk infrastruktur, med huvudfokus på tre marknadsområden; Elkraft, Järnväg och Elektrifiering.

Vårt agerande och arbetssätt bygger på VINCI-gruppens gemensamma manifest. Ett manifest omfattande 8 viktiga åtaganden, som bland annat består av en gemensam uppförandekod, fokus på innovation och främjande av grön tillväxt, nollvision för olyckor samt att motverka all form av diskriminering genom att främja mångfald och jämställdhet. Läs mer! 

Den autonoma företagskulturen inom VINCI och VINCI Energies återspeglas sedan genom att våra lokala verksamheter i Sverige har möjlighet att själv identifiera sina strategiska prioriteringar, och därmed arbeta med åtgärder som verkligen gör skillnad inom social och ekologisk hållbarhet på den plats man verkar.

Kulturen baseras även på att samla människor med olika bakgrund och erfarenheter.

Varumärkeslöfte

I det vi vill stå för och förknippas med knyter vi ihop flera av de delar som är viktiga för vår verksamhet inom Omexom och som betonar de värden vi vill värna.

Läs mer!

Etik

Omexoms medarbetare i Sverige förbinder sig till VINCI-koncernens gemensamma uppförandekod och regler avseende etik och moral.

Läs mer!

Miljö

Under 2020 antogs inom VINCI koncernen en ny färdplan inom miljöområdet. En färdplan som Omexoms svenska verksamhet följer.

Läs mer!

Säkerhet

Omexom är en del av VINCI Energies starka säkerhetskultur – Safety Excellence. En kultur för att utveckla och främja ett säkert beteende och fokusera på målet noll olyckor genom att arbeta riskförebyggande.

Läs mer!

Innovation

För oss hör innovation och hållbarhet i hop. Vi optimerar lösningar för att möjliggöra energiomställningen.

Läs mer!

Medarbetaren

Omexom Sverige är en del av ett globalt nätverk med engagerade medarbetare som hjälper varandra, delar med sig av sin kunskap och arbetar med tydliga mål för en gemensam framgång.

Läs mer!