Safety Excellence – vårt säkerhetskulturarbete

En kultur för att utveckla och främja ett säkert beteende och fokusera på målet noll olyckor genom att arbeta riskbaserat. Våra medarbetare ska vara medvetna om riskerna, undvika skador och engagera sig tillsammans med sina kollegor och chefer för att förebygga olyckor. Vägen till att nå vårt mål går genom att kunskap, att medvetandegöra och utbildning. Årligen hålls inom VINCI Energies och alla ingående verksamheter en säkerhetsvecka.

Arbetsmiljö

I varje projekt utarbetas en projektspecifik Arbetmiljöplan med målsättningen att förebygga allvarliga olyckor och samtidigt säkerställa goda arbetsmiljöförhållanden.

I förebyggande syfte identifieras potentiella risker och nödvändiga åtgärder belyses, allt för att minimera risken för olyckor och ohälsa under projektets genomförande – vilket kopplas till riskvärdering och åtgärdsplanering. 

 

Se – varna – dela

Olyckor, allvarliga incidenter och tillbud utreds och resulterar i lärdomar, en välfungerande erfarenhetsåterföring som kommuniceras över hela organisationen, både lokalt och globalt.

Safety Week

VINCI Energies arrangerar varje år en säkerhetsvecka – Safety week. Omexom medverkar förstås också under denna säkerhetsvecka där huvudtemat varierar år från år.

Vi jobbar säkert eller inte alls

VÅRT MOTTO

JOBBA SÄKERT