Omexom är en ledande aktör för byggnation av laddstationer för elbilar. Vi har också varit med och byggt de första laddstationerna för bussar i Norge.

Tillsammans med kollegor från andra länder är vi med och utvecklar och bygger lokala energinät (smart grids), och behöver du byggström och reservkraft har vi solid erfarenhet, moderna material och dedikerade medarbetare inom även detta område.

Vi samarbetar med kommuner, regioner och privata aktörer för att utveckla och förbättra utomhusbelysningen.

Vi har expertis inom följande områden:

E-mobilitet
Inom e-mobilitet arbetar Omexom med totalentreprenad till installation, vilket innebär att vi täcker in hela leveranskedjan från grävning, installation och anslutning till elnät, projektering och driftsättning. Vi arbetar med byggnation och installation av laddstationer för eldrivna bilar, bussar och lastbilar samt utvecklingsprojekt för andra former av e-mobilitet av fordonsflottan i Sverige. Vi utför tillsyn och kontroller av elladdningsinfrastrukturen och har personal i beredskap dygnet runt för felavhjälpning.

Gatubelysning och offentlig belysning
Gatubelysning kan utgöra så mycket som 45 procent av energibehovet i en stad. Omexoms huvudsakliga uppdragsgivare när det gäller projektering och uppförande av nya belysningar är kommuner och samfälligheter. Vi arbetar med drift och underhåll av befintlig belysning och vi finns tillgänglig dygnet runt för felavhjälpning.

Energilagring
Omexom arbetar med konceptlösningar för att lagra energi när elnätets kapacitet inte räcker till.

Digitalisering – innovationsutveckling
Expertis inom digitalisering av elnätsbranschen. Effektivitetshöjande lösningar och underhållsåtgärder.

Woodscanning och drönarbesiktning
För att säkerställa att trästolpar i distributionsnätet byts ut vid rätt tidpunkt så arbetar vi med woddscanning. Det är en skanningsteknologi för bedömning av konditionen hos stolparna.

Vid besiktning av stolpar och luftledningar så använder vi oss av drönare , en tids- och kostnadsbesparande metod för besiktning utan elavbrott.