Omexom erbjuder ett brett spektrum av ingenjörs-, bygg- och underhållstjänster till våra kunder,  med skicklig projektledning och nyckelfärdiga lösningar.

För elkraft är vi specialiserade inom följande områden:

 

Produktion

Vi är specialister på vatten-, sol- och vindkraft, och vi levererar helhetslösningar till kunder över hela världen. Omexom är ett globalt nätverk av kraftproduktionsexperter med stor lokal kunskap.  Tack vare vårt omfattande expertnätverk kan vi kombinera just lokal kompetens med globala lösningar.

 

Transmission

Vi är specialister inom kraftkabel, luftledningsanläggningar, högspänningsledningar och HVDC-kabel. Med hundratals affärsenheter världen över, delar vi best practice över landgränserna – till nytta för våra kunder. Med ett brett spektrum av kompetenser, levererar vi tjänster inom transmission till nätoperatörer och kunder.

 

Transformatorstationer

Omvandling av elektricitet är sedan länge en kärnverksamhet i Omexom. Vi bidrar längs transformatorstationens hela livslängd, med tjänster som omfattar projektering, inköp, konstruktion, underhåll, renovering, säkerhet och kontroll. Vi är en totalleverantör inom byggnation och drift av transformatorstationer.

Distribution

Vi ser till att strömmen kommer fram till varje enskild kund.  Vi hjälper nätägare och operatörer att möta de nya utmaningarna som kommer i takt med att energilandskapet förändras alltmer med förnybar energi, decentraliserad energiproduktion, ökad elförbrukning och nya användningsområden.