Hållbara lösningar för energiomställningen – lokalt och globalt

Enade under varumärket Omexom står vi på Infratek Sverige och Eitech Engineering sedan i januari 2019. Med kompetens och leveranskraft från två starka lokala aktörer, med lång erfarenhet från den nordiska marknaden, och med global förankring i vårt  expertnätverk inom Omexom, är vi fast beslutade att  uppnå vårt varumärkeslöfte om att göra energiomställningen möjlig.  

Säkerhet och hållbarhet är två  av våra viktigaste löften. Vi bedriver ett aktivt och ständigt pågående arbete för att verksamheten ska utföras på ett säkert sätt. Vi har en absolut nollvision för arbetsplatsolyckor. Säkerhet är en grundförutsättning i vår verksamhet och du kan läsa mer om hur vi arbetar kring säkerhet här på webbplatsen.

 

När det gäller hållbarhet är det vårt övergripande mål att bidra till och uppnå energiomställningen genom vår verksamhet och lösningarna för våra kunder.  Vi vill föregå med gott exempel när det gäller våra egna interna prestationer på miljöområdet. Vi vill också vara en drivande aktör i energiomställningen – och en påverkare för en bättre och mer hållbar framtid. I det stora och i det lilla.

Vi vill bidra på riktigt, och leda utvecklingen av gröna erbjudanden och hållbara arbetssätt. Det är också inom hållbarhet som vi  placerar vår innovationskraft, bland annat genom vårt innovationscenter som är tillgängligt för samarbetslösningar med våra kunder och partners.

Jonas Klarén,
vd Infratek Sverige AB

Jan Hintze,
vd Eitech Engineering AB

Omexom i Sverige

 • MDR SEK
  Omsättning
 • Anställda
 • Affärsenheter
 • Orter
 • och vårt globala nätverk i siffror

 • B
  Omsättning
 • Anställda
 • Affärsenheter
 • Länder
 • Vi gör energiomställningen möjlig

  VI ÄR OMEXOM – EN DEL AV VINCI ENERGIES

  Omexom är ett av VINCI Energies globala varumärken. Omexom i Sverige består av verksamhet från Infratek AB och EitechEngineering AB. 

  Omexom Sverige är en del av ett globalt expertnätverk som finns i 37 länder, på fem kontinenter – i alla typer av miljöer. Vi har på så vis tillgång till omfattande global expertis och innovationskraft i det vi erbjuder.  

  Dagens globala energisektor är i konstant förändring, och under de allra närmaste åren förväntar vi oss att det kommer att ske mer i energisektorn än vad det har gjort de senaste 50 åren. Vi hjälper energiproducenter, nätägare och utvecklare av infrastruktur att välja smarta lösningar i ett snabbrörligt energilandskap.  

  Vårt övergripande syfte är att göra energiomställningen möjlig genom att erbjuda våra kunder hållbara lösningar.

  Läs mer om oss globalt på omexom.com och vinci-energies.com