Omexom har en bred expertis inom samtliga järnvägsområden. Vi tillhandahåller allt från basunderhåll till MK-BEST-projekt samt kraftförsörjning till järnväg, spårväg och tunnelbana.

 

 

 

 

Vi är specialiserade inom följande områden:

Projekt

Helhetsansvar i projekt innehållande MK-BEST och kraftförsörjning, både totalentreprenader och utförandentreprenader.

Underhåll och felavhjälpning

Basunderhåll inom alla teknikslag, dygnet runt.

Maskiner och redskap

Vi har samtliga typer av maskiner som krävs för arbeten inom järnväg.

Verkstad

Vår verkstad monterar och tillverkar teknisk utrustning för järnväg.

Vill du veta mer?

Har du en fråga, eller är intresserad av våra lösningar  inom järnväg?