Vision

Vår vision är att göra energiomställningen möjlig

Våra värderingar

Vår värdegrund är vårt gemensamma förhållningssätt och ger oss vägledning i vår vardag. 

 Värdegrunden förtydligas i våra fem värdeord: solidaritet, tillit, entreprenörskap, ansvar och autonomi. 

 

 Autonomi 

Vi tillåter talanger att utvecklas genom att ge varje enskild medarbetare och affärsenhet frihet att ta egna initiativ. Affärsenheterna identifierar sina egna utvecklingsstrategier och har befogenhet att implementera dem i enlighet med koncernens kultur. Denna självständighet stärker deras förmåga att agera snabbt och kreativt i direktkontakt med kunder. Detta är VINCI Energies styrka. 

 

Ansvar  

Vår framgång beror på våra medarbetares ansvarstagande på samtliga nivåer i organisationen, oberoende av deras position. Alla medarbetare är ansvariga för sina projekt inför kollegor, kunder och affärsenheter. 

 

Entreprenörskap 

Vi erkänner varje individs förmåga att ta initiativ, utvärdera risker, förutse och uppnå framgång. Detta ger oss möjlighet att utveckla våra projekt.

Tillit 

Vi väljer att arbeta i en anda av tillit för varandra. Tillit är något som ges, förtjänas, belönas och gör det möjligt för människor att arbeta tillsammans i vetskapen om att de kan räkna med varandra.

Solidaritet 

Solidaritet är mer än bara en princip, vilket är synligt genom vårt nätverk: kunskap, aktiviteter och resurser delas inom gruppen för att öka effektiviteten och förmågan att agera snabbt. 

Solidaritet uttrycks också av konsekvenserna av de anställda i det civila samhället. De kan bidra genom Vinci Corporate Foundation för staden tillsammans med intresseorganisationer som är involverade i införande genom den ekonomiska aktiviteten