Vi är en del av VINCI Energies  

Omexom är en del av VINCI Energies, en global aktör inom infrastruktur, industri, tjänstesektor och ICT. Gruppen består av  82 500  anställda fördelade över 1800 affärsenheter i 56 länder, som tillsammans arbetar för såväl offentliga som privata uppdragsgivare, genom att distribuera, drifta och optimera energi- och kommunikationsinfrastruktur, industriella anläggningar och byggnationer.  

Förutom Omexom driver VINCI Energies sin verksamhet genom ytterligare internationella varumärken och via olika lokala varumärken runt om i världen. I Sverige representeras VINCI Energies nätverk av de globala varumärkena Axians, Actemium och Omexom samt de lokala varumärkena Eitech, Emil Lundgren, INAC Process, El-trion samt Fiber och Elkraft.

Med starka regionala rötter samt anpassningsförmåga och fokus på innovationskultur har VINCI Energies medarbetare en nyckelroll i att främja utveckling av ny teknik och bidra till två stora förändringar: den digitala transformationen och energiomställningen. Du kan läsa mer om VINCI Energies här

VINCI Energies är i sin tur en del av VINCI-gruppen, en global aktör verksam inom koncessions- och konstruktionssektorn med närvaro i över 120 länder. Du kan läsa mer om VINCI här.

 

Omexom – ett globalt expertnätverk

Omexom är ett globalt varumärke, bestående av fler än 400 affärsenheter fördelade över 37 olika länder.  Genom att vara del av ett internationellt nätverk är våra affärsenheter lokalt förankrade till sina kunder samtidigt som de kan dela kompetens, kunskap och erfarenheter över landsgränser.  Varje affärsenhet har sina egna expertisområden och erbjudanden på energimarknaden, men delar samma löften och vilja att samarbeta och lära sig av varandra.