Vår varumärkesvision sammanfattar vår ambition som arbetsgivare, affärspartner och pådrivare för en hållbar utveckling och energiomställning.

Omexom är en ledande entreprenör, expert och rådgivare, en trygg affärspartner och arbetsgivare som står för hållbarhet och innovation. I Sverige och globalt är vi en drivande kraft i energiomställningen – för en bättre planet, en bättre värld. 

#weareomexom

Våra drivkrafter

  • Energikällor med låga koldioxidutsläpp och utveckling av elnätet
  • Optimera energianvändningen
  • Innovativa lösningar och samverkan