Pilotprojekt för eltrolley-bana i Aitik-gruvan

Klimatsmarta transporter

Utmaningen

Miljöpåverkan av fossila bränslen är och har varit ett hett ämne i flera år. För att möta detta kände Boliden behovet av att minska sitt beroende av fossila bränslen och anpassa sig till mer hållbara och klimatsmarta transporter i sina gruvor.

Sagt och gjort, 2018 inleddes ett pilotprojekt avseende elektrifierade transporter i Aitik.

Lösningen

Omexom har i nära samarbete med Boliden, ABB och Caterpillar byggt och installerat en 700 meter lång eltrolley-bana och där fyra gruvtruckar konverterades för att gå på el.

Vårt ansvar omfattade överordnad systemdimensionering, elsäkerhetsfrågor, konstruktion av kontaktledningssystem samt installation för elektrifieringen av den nya banan.

Vårt systervarumärke Eitech bidrog även med sin specialistkompetens inom elteknik.

Effekt

Gruvtruckar som går på el har funnits tidigare, redan på 1980-talet testades det att bygga banor i bland annat Sydafrika. Idag är det däremot endast en handfull gruvor i världen som använder tekniken och där Bolidens Aitik-gruva är en av dem, och den enda i arktiskt klimat.
Anläggningen i pilotprojektet har visat prov på tydlig effekt i form av ökad produktivitet och reducerad dieselförbrukning.

I siffror:

  • Ökad hastighet, från 15 till 30 km/tim (en tidsvinst på 70 sekunder över 700 meter)
  • Dieselbesparing, 25 liter per 700 meters resa (Besparing på 830 kubikmeter diesel per år)

Även arbetsmiljön för förarna har förbättrats, bland annat genom lägre buller, förbättrad luftkvalitet och mindre underhållsbehov.