Omexom lägger stor vikt vid att ge pålitlig, korrekt och samtidig information om varumärkets verksamhet och utveckling i Sverige till kunder, partners, massmedia och andra intressenter.

Nedan finner du aktuella nyheter och pressmeddelanden.

02.02.2021 Elkraft

Omexom fortsätter att bidra i uppgraderingen av elnätet i Umeå

Umeå-regionens starka tillväxt ställer krav på ett hållbart och tillförlitligt elnät. Umeå Energi Elnät AB möter det behovet genom en kraftfull spänningshöjning i tätorten i olika etapper under perioden 2015 till 2024. Ett projekt där Omexom nu fortsätter att bidra i form av byggnationen av ytterligare en 170/12 kV fördelningsstation i stadsdelen Mariehem samt en ombyggnad av befintlig station i stadsdelen Ersboda.
Läs mer
28.10.2020 Elkraft

Omexom bygger ny transmissionsnätsanläggning till Svenska kraftnät

Snösätra, Midskog och Rätan är några exempel på kraftanläggningar där Omexom idag bidrar med sin tekniska expertis åt Svenska kraftnät. Inom kort är det dags för att påbörja uppförandet av ytterligare en ny 400 kV-station, Tovåsen som skall byggas 25 kilometer söder om Ånge i Gävleborgs län. Huvuduppgiften är att ansluta el från vindkraftsproduktion i närområdet.
Läs mer
21.10.2020 Järnväg

Omexom levererar fler likriktarstationer till Göteborg

Omexom har vunnit ännu ett kontrakt för nya likriktarstationer till Trafikkontoret i Göteborg.
Läs mer
09.10.2020 Elkraft

Omexom uppgraderar transformatorstation Morgårdshammar

Svenska kraftnät har gett Omexom förtroendet att ansvara för förnyelse och utbyggnad av Morgårdshammar transformatorstation, belägen 7 mil söder om Falun. En viktig uppgradering i stationen för att möta det ökade elbehovet som finns i Stockholm, Uppsala och Mälardalen.
Läs mer
07.10.2020 Elkraft

Omexom ansluter Sveriges största solenergianläggning till elnätet

Omexom har fått i uppdrag av ESEM (Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö) att elektrifiera Sveriges största solcellspark placerad i Härad mellan Eskilstuna och Strängnäs.
Läs mer
01.10.2020 Elektrifiering

Installation av elbilsladdare på Narvavägen i Stockholm

På uppdrag av Grön Kontakt har Omexom installerat laddstolpar för elbilar på Narvavägen i Stockholm. Laddningsstationen invigdes i juli 2020 och gör det nu enklare att äga och köra elbil i Stockholmsområdet.
Läs mer
23.09.2020 Järnväg

Omexom ansvarar för ny signalanläggning längs Älvsborgsbanan

Omexom har tecknat kontrakt med LEONHARD WEISS om att ansvara för leverans och installation av en ny signalanläggning i anslutning till Trafikverkets säkerhetshöjande åtgärder längs Älvsborgsbanan och sträckan mellan Herrljunga och Borås.
Läs mer
07.09.2020 Elkraft

Omexom moderniserar transformatorstation Söderåsen på uppdrag av E.ON

Omexom bidrar återigen med sin expertis i moderniseringen av Söderåsens transformatorstation. Station Söderåsen är en viktig knutpunkt för stamnätet och elförsörjningen i södra Sverige och Omexom har tidigare byggt en helt ny 400 kV-anläggning till Svenska kraftnät, en station som nu skall kompletteras på uppdrag av E.ON.
Läs mer
22.04.2020 Elkraft

Omexom sammankopplar förnybar energi till elnätet i norra Sverige

Omexom fortsätter att bidra med sin expertis i energiomställningen som nu äger rum i Sverige. Ett gott exempel är det nya uppdraget att bygga en komplett transformatorstation när Blåbergsliden Vind AB, ägd 100% av Holmen, uppför en helt ny vindkraftspark belägen cirka 4 mil väster om Skellefteå.
Läs mer
14.04.2020 Elkraft

Omexom ansluter vindkraftpark till elnätet i sydöstra Småland

Omexom (Infratek Sverige AB) har fått i uppdrag av E.ON att leverera ett utomhus 130kV ställverk och en byggnad för 30kV ställverk för att ansluta en planerad vindkraftpark i närheten av Nybro, Småland.
Läs mer

Är du nyfiken på vårt globala avtryck?