Omexom lägger stor vikt vid att ge pålitlig, korrekt och samtidig information om varumärkets verksamhet och utveckling i Sverige till kunder, partners, massmedia och andra intressenter.

Nedan finner du aktuella nyheter och pressmeddelanden.

08.02.2024 Elkraft

Omexom bygger en ny transformatorstation i Haparanda

Omexom är i startgroparna för att bygga en ny transformatorstation i Haparanda. Den nya stationen byggs inomhus på en yta om närmare 800 kvadratmeter och blir en viktig del för att säkerställa den framtida infrastrukturen inom elförsörjning på orten och i hela Norrbotten.
Läs mer
09.01.2024 Elkraft

Omexom bygger ut station Söderåsen på uppdrag av E.ON Energidistribution AB

Omexom bidrar återigen med sin expertis i E.ON Energidistributions utbyggnad av Söderåsens transformatorstation. Det nya uppdraget omfattar ansvar för att bygga till 400 kV ställverket med ytterligare ett transformatorfack.
Läs mer
11.12.2023 Elkraft

Omexom tecknar återigen nytt kontrakt med Svenska kraftnät för ett stort stationsprojekt

Omexom ansvarar på uppdrag av Svenska kraftnät för uppförandet av 400 kV stamnätsstationen Nässe i Sollefteå kommun. Kontraktsvärdet uppgår till mer än 400 miljoner svenska kronor. Stationen har en central roll för ökad överföringskapacitet från norra till södra Sverige och ingår i Svenska kraftnäts investeringsprogram NordSyd.
Läs mer
01.11.2023 Nyhet

xKraft kopplar om till Omexom

I maj 2023 blev X Kraft AB en del av VINCI Energies företagsnätverk. Idag den 1 november sker nästa steg genom en sammanslagning av X Kraft AB med bolaget Eitech Engineering AB och samtidigt kopplar xKraft om till Omexom. Varumärkesbytet ger fortsatt kraft till Omexoms satsning inom luftledning i Sverige.
Läs mer
27.10.2023 Elkraft

Omexoms enhet i Sundsvall når över 800 miljonerstrecket i nya stationsprojekt

Omexoms enhet i Sundsvall har kraftig medvind i och med tre nya stationsprojekt i bagaget under de senaste månaderna. Tillsammans har de nya projekten ett sammantaget kontraktsvärde om mer än 800 miljoner svenska kronor, och omfattar bland annat den nya stamnätsanläggningen Odensala som är det största luftisolerade ställverk Svenska kraftnät hitintills upphandlat.
Läs mer
26.06.2023 Järnväg

Triss i nya projekt längs spåret för Omexom

Med tre nyvunna uppdrag bidrar Omexom med sin tekniska expertis i moderniseringen och utbyggnaden av det svenska järnvägsnätet.
Läs mer
08.05.2023 Järnväg

Omexom ansvarar för signalsystem i ombyggnaden i Helsingborg C

Aarsleff Rail AB har vunnit uppdraget att bygga om Helsingborgs centralstation som dagligen trafikeras av närmare 40 000 resenärer. Till sin hjälp för signal-, lågspännings- och telekominstallationerna väljer man nu expertis från Omexom.
Läs mer
04.05.2023 Luftledning

VINCI Energies förvärvar X Kraft AB – en viktig pusselbit när Omexom etablerar sig inom luftledning i Sverige

VINCI Energies välkomnar varmt X Kraft AB. Genom detta förvärv får varumärket Omexoms nystartade verksamhet inom luftledning ett positivt tillskott av nya montörer med expertis inom linjemontage, luftledning och jordkabelförläggning. Vilket i sin tur ger både energi och kompetens i satsningen på ett nytt marknadssegment i Sverige.
Läs mer
06.03.2023 Elkraft

Omexom bidrar i energiomställningen i Örnsköldsvik

Övik Energi bygger en ny transformatorstation för att möta allmänhetens ökade efterfrågan av nya tjänster inom elektrifiering och e-mobilitet samt för att möjliggöra industrins ökade behov av effektuttag. Till sin hjälp vänder man sig nu till Omexom.
Läs mer
23.02.2023 Elkraft

Omexom moderniserar stationerna Hällsjö och Hamra

Stationerna Hällsjö och Hamra är två viktiga överföringspunkter för elnätet i mellersta Sverige. För att säkerställa fortsatt hög tillgänglighet och driftsäkerhet i stationerna investerar nu Svenska kraftnät i modernare komponenter och system som integreras av Omexom.
Läs mer

Är du nyfiken på vårt globala avtryck?