Omexom lägger stor vikt vid att ge pålitlig, korrekt och samtidig information om varumärkets verksamhet och utveckling i Sverige till kunder, partners, massmedia och andra intressenter.

Nedan finner du aktuella nyheter och pressmeddelanden.

30.01.2023 Järnväg

Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige

Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg har valt Omexom att ansvara för leverans av nya likriktarstationer med den viktiga uppgiften att förse spårvägsnätet i staden med el. Totalt äger och förvaltar Stadsmiljöförvaltningen cirka 76 stycken likriktarstationer varav Omexom idag har levererat en femtedel.
Läs mer
08.12.2022 Elkraft

Omexom bygger en ny transformatorstation som möjliggör Luleås fortsatta elektrifiering  

Luleå Energi Elnät AB väljer Omexom att ansvara för uppförandet av den nya transformatorstationen som i framtiden ska förse Luleå Industripark på Hertsöfältet och Svartön med el. Stationen blir också nyckeln till stadens fortsatta energiomställning och elektrifiering.
Läs mer
27.10.2022 Elkraft

Omexom bidrar när Linde Energi investerar i en ny mottagningsstation  

Lindesbergs kommun växer vilket i sin tur resulterar i ett ökat effektbehov i området. Den nya mottagningsstationen i Frövi, som Omexom vunnit förtroendet att utföra, är en av många viktiga investeringar av kommunägda Linde Energi för att framtidssäkra elnätet samt möjliggöra expansion och större industrietableringar
Läs mer
13.10.2022 Elkraft

Omexom bygger den första stationen i Svenska kraftnäts investeringspaket NordSyd

Svenska kraftnät har gett Omexom förtroendet att bygga den första stationen i investeringspaket NordSyd. Uppdraget omfattar en totalentreprenad för en helt ny 400 kV station som uppförs i anslutning till befintligt ställverk i Himmeta cirka 5 mil väster om Västerås.
Läs mer
16.09.2022 Elkraft

Omexom moderniserar ytterligare två 400 kV-stationer på uppdrag av Svenska kraftnät

Betåsen och Kolstad är två 400 kV-stationer som Omexom kontrakterats för att modernisera. Stationerna är bägge en viktig del i Svenska kraftnäts omfattande förstärkning och utbyggnad av det svenska transmissionsnätet.
Läs mer
08.09.2022 Elkraft

Triss i E.ON-projekt för Omexom i norra Sverige

E.ON Energidistribution AB har under det senaste halvåret gett Omexom fortsatt förtroende att bidra i den gröna energiomställningen samt säkerställa en tillförlitlig eldistribution i norra delarna av Sverige. Sammantaget har Omexom tilldelats tre nya projektuppdrag för cirka 70 miljoner svenska kronor.
Läs mer
17.05.2022 Järnväg

Omexom bygger likriktarstationer till Tvärbanan i Stockholm

Omexom har vunnit förtroendet att ansvara för leverans av alla likriktarstationer i samband med utbyggnaden av Tvärbanan till Helenelund. Uppdragsgivare är den globala byggentreprenören Gülermak som har kontrakt med SL att bygga den åtta kilometer långa sträckan mellan Bromma flygplats och Helenelund.
Läs mer
16.11.2021 Järnväg

Nya lokaler har resulterat i nya spår för Omexoms verkstad i Arboga

Omexoms verkstad i Arboga bygger kompletta teknikhus, kiosker, kurar och skåp för järnväg, spårväg och tunnelbana. Flytten till nya och större lokaler har blivit ett lyft för verksamheten, när en ökad kapacitet och tillskott av nya medarbetare möjliggjort även en utökning av kundbasen.
Läs mer
03.11.2021 Järnväg

Omexom fortsätter säkra strömförsörjningen för SL:s spårtrafik

Omexom får förnyat uppdrag från Region Stockholm, SL, att sköta drift och underhåll av högspänningsstationerna som strömförser Stockholms tunnelbana liksom Tvärbanan, Nockebybanan, Lidingöbanan, Saltsjöbanan, Roslagsbanan och Spårväg city.
Läs mer

Är du nyfiken på vårt globala avtryck?