Omexom Sverige är en del av ett  globalt nätverk med engagerade medarbetare världen över. Vi hjälper varandra, utbyter kunskap och arbetar med tydliga mål för att uppnå  gemensamma framgångar.

Detta kännetecknas av våra värderingar:

  • Tillit
  • Autonomi
  • Ansvar
  • Entreprenörsanda
  • Solidaritet

Du som medarbetare får stort eget ansvar, komma med nya idéer och  förslag på förbättring och utveckling. Samtidigt som du erbjuds goda möjligheter till professionell utveckling både lokalt och internationellt.

Läs mer här om hur det är att jobba hos oss

 

Det jag tycker är unikt med Omexom är att de verkligen satsar på sina anställda, samtidigt som de tar ett stort samhällsansvar.

Kramenus Esmeralda

Projektstöd Omexom