Alkullen

Ny transformatorstation med uppgift att möjliggöra kraftförbindelse med Finland

Vårt engagerade team har högsta fokus på att lämna över station Alkullen och därigenom bidra i energiomställningen i området

Nordenelv Christer

Projektledare Omexom

UTMANINGEN

I Norrbotten har ett flertal större och gröna industrisatsningar offentliggjorts den senaste tiden, vilket resulterar i en ökad efterfrågan till el i området. Utvecklingen inom bland annat vätgas och elfordonsladdning ställer också helt nya krav på elsystemet och de behov som aktualiserats är av stor dignitet.

Detta behov möts av ett flertal moderniseringar och nyinvesteringar i regionnätet. En investering som nu pågår i Övertorneå är att ersätta befintlig transformatorstation Ekfors med en ny 40/20 kV transformatorstation benämnd Alkullen.

LÖSNINGEN

Omexom vann uppdraget att bygga den nya stationen som placeras inomhus och i direkt anslutning till den nya 40 kV ledningen mellan Ekfors och Alkullen.

Omexoms uppdrag, från konstruktion, projektledning till installation och idrifttagning, omfattar bland annat:

 • Mark- och byggarbeten, ex husplatta, transformatorfundament, vägar, dränering och kablage
 • Ny stationsbyggnad för inbyggnad av teknisk utrustning, bland annat
  • 40 kV ställverk
  • Transformatorer
  • Nollpunktsutrustning
  • Kondensatorbatterier
  • 20 kV ställverk
 • Kontrollanläggning, för att skydda, styra och övervaka stationen (både lokalt och via fjärrkontroll)
 • Hjälpkraftsystem och belysning

 EFFEKT

När den nya stationen Alkullen driftsätts under sommaren 2022 stärks de lokala nätet i området, och framförallt möjliggör detta en möjlighet till ökad klimatdriven energiproduktion samt för en överföring av el till Finland.