Laddstolpar Narvavägen

Installation av laddstolpar på Narvavägen i Stockholm

TExt beskrivning

Se video om projektet