Ny 400 kV stamnätsanläggning

FÖRNYBAR ENERGI TILL ELNÄTET

UTMANINGEN

I området söder om Åsele/Fredrika planerades det att bygga ett flertal större vindkraftsparker, med tillsammans en installerad effekt om närmare 750 MW. Ett område som i sig saknade en infrastruktur för att ansluta vindkraften till elnätet och att distribuera den vidare.
Vattenfall Eldistribution AB byggde därför upp ett 130 kV-nät för att samla upp produktionen från parkerna, och Svenska kraftnät byggde i sin tur en ny 400 kV-station för att ansluta produktionen till stamnätet på 400kV ledningen mellan Tuggen och Hjälta.

LÖSNINGEN

Efter sedvanligt upphandlingsförfarande vann Omexom i april 2019 Svenska Kraftnäts förtroende att på totalentreprenad uppföra 400kV transformatorstationen. Ett förberedande arbete med projektering inleddes, och i augusti 2019 togs första spadtaget för byggnationen av station UT74 Norrtjärn.

Omexoms uppdrag omfattade bland annat:
• Konstruktion och beräkningar
• Mark- och byggarbeten
• Leverans av, 400kV ställverksmateriel, ledningsmateriel, kontroll- och teleutrustning samt fysiskt skydd och hjälpkraft
• Uppförande av nya ledningsstolpar och anslutning av 400kV ledningar
• Montage- och installationsarbeten
• Provning, driftsättning, utbildning och dokumentation

Omexoms målsättning var att leverera anläggningen i rätt tid, till rätt kostnad och funktionalitet enligt anläggningskraven. Detta utan att några allvarliga skador eller olyckor uppstod under byggnationen. Med gott utfall driftsattes stationen i april 2021 och med slutbesiktning i september 2021.

EFFEKT

Med den nya stationen UT74 Norrtjärn har Svenska Kraftnät fått en modern, lättskött och driftsäker anläggning som uppförts med ett minimum av påverkan på den omgivande miljön. Stationen är dessutom utbyggbar för eventuella framtida behov.

 

Vi är stolta över uppdraget att förse Sveriges energisystem med denna viktiga pusselbit. Projektet har utförts i gott samarbete med Svenska kraftnäts projektledning och det har varit en givande resa från start till mål för alla medverkande i projektet – Omexoms medarbetare samt konsulter och underentreprenörer inräknade

Selin Malin

PROJEKTLEDARE OMEXOM