Anslutning av Sveriges största solenergianläggning

Förnybar energi till elnätet

Utmaningen

Intresset för förnybar el blir allt större, och år 2040 har Sverige som mål att all energiproduktion i landet ska vara förnybar. Samtidigt ökar efterfrågan på energi i takt med att samhället blir alltmer elektrifierat.

Lösningen

Omexom har på uppdrag av ESEM (Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö) elektrifierat Sveriges största solenergianläggning placerad i Härad mellan Eskilstuna och Strängnäs.

Arbetet skedde i ESEM:s nät och vårt ansvar omfattade schackarbete, anslutning till elnätet samt idrifttagning. Omexoms arbete inleddes i augusti 2020, och i december samma år kunde anläggningen börja leverera hållbar energi till elnätet.

Effekt

Tack vare ett starkare elnät kan ESEM säkerställa att det ökade behovet av energi kan tillgodoses, samtidigt som risken för driftstörningar minimeras. Den nya solenergianläggningen bidrar också till att klara effekthöjningen i nätet, samtidigt som boende och organisationer i närområdet får tillgång till hållbar och lokalt producerad solel.

I siffor: 

  • Anläggningen består av cirka 50 000 solpaneler på en landyta av 45 hektar.
  • Installerad effekt på 20 MW (megawatt) alternativt 18 GWH (gigawattimmar). Detta kan jämföras med den totala installerade kapaciteten på drygt 23 MW som övriga solcellsparker i Sverige uppnår tillsammans.
  • Effekten kan tillgodose cirka 7,500 lägenheters årliga energibehov.