Lund, den fjärde staden i Sverige med spårväg

Grön Infrastruktur

Utmaningen

Att bygga likriktarstationer för spårvägen i Lund i stadsmiljö, ofta i direkt anslutning till starkt trafikerade vägar, gångbanor eller cykelstråk, utan att störa stadens medborgare.
Byggnation på traditionellt sätt skulle ha inneburit omfattande anläggningstrafik med leveranser av byggmateriel och elutrustning som skulle trafikerat gatorna och det levererade materialet skulle uppta delar av markytan där stationerna skulle stå. Denna trafik skulle också ha riskerat att störa annan anläggningstrafik som pågick samtidigt i samband med anläggandet av spårvägen.

Lösningen

Omexom valde en annan väg när stationerna har fabrikbyggts i sin helhet med alla ingående komponenter färdiginstallerade och därefter transporterat den färdiga likriktarstationen till uppställningsplatsen där markbädden gjorts i ordning inför uppställningen.

Alla arbeten i den känsliga stadsmiljön har därmed hållits nere till ett minimum, endast anläggningsarbete för markbädd och kabelschaktning till anslutningspunkter har återstått att utföras lokalt.

I fabrik har stationsbyggnad uppförts och i denna har ställverk, transformator, likriktare mm ställts upp, installerats och färdigprovats.

Att fabriksbygga stationerna gav även dessa fördelar:

  • Hög kvalitet då produktionen, montaget och provningen sker i tillpassade lokaler samt med tillgång till rätt utrustning och verktyg
  • Avsevärt minskade arbetsmiljörisker
  • Minimerat behov av samordning på byggplats
  • Inget bygg- eller miljöfarligt avfall som ska hanteras på projektplats
  • Vid behov kan den färdiga stationen lagras i fabrik i väntan på lämplig leveranstidpunkt till byggplats

Effekt

Med kraft från Omexoms likriktarstationer öppnade spårvägen i Lund för trafik på luciadagen 2020. Sverige fick därmed sin fjärde stad med spårväg och Lunds kollektivtrafiksystem utökades med ett erbjudande som är miljövänligt, bekvämt, effektivt och urbant.

 

Att bygga likriktarstationer för den nya spårvägen i Lund har varit väldigt inspirerande. Lund har fått ett effektivt, miljövänligt och urbant kollektivtrafiksystem och Omexom har varit med och förverkligat det. Det är lätt att se hur våra stationer bidrar till att lundaborna får nytta av Omexoms tjänster.

Mathiasson Karl-Jörgen

Omexom Rail Power