Ny 130kV ring för Trelleborg

Spänningshöjning

Utmaningen

Trelleborg har sedan tidigare haft ett elnät med inkommande 50kV och ett underliggande 10kV nät med en viss möjlighet till rundmatning. I takt med stadens tillväxt och expansion samt ökade krav togs ett beslut att spänningshöja elnätet till 130kV och bygga en ny ”ring” med 4st 130kV stationer inklusive nya 10kV fördelningar.

Ett förberedande arbete med projektering inleddes, och 2017 togs spadtaget för byggnationen av den första stationen.

Lösningen

Omexom har, i nära samarbete med Trelleborgs Elnät AB, tagit fram en komplett funktionslösning som passar väl in i kundens behov och våra egna löften inom säkerhet, miljö och hållbarhet. En stor utmaning var att integrera de nya stationerna i befintlig stadsmiljö och infrastruktur.

Vårt ansvar omfattade en totalentreprenad om 4 stationer, med leverans av all teknisk utrustning, projektledning, konstruktion, provning samt mark- och byggnadsarbeten.

Målsättningen har varit att skapa så identiska stationer som möjligt, allt för att underlätta för slutkunden i sina framtida investeringar samt givetvis för en bra kontinuitet i projektet.

Effekt

Med den nya ringen har Trelleborg erhållit en redundant elförsörjning och ett mycket flexiblare och tillförlitligt nät. Effektbehovet har samtidigt tryggats i ett långt perspektiv framåt och har full redundans i varje enskild station.

I samband med ombyggnationen har hela nätet också föryngrats och i med att den sista stationen klarställs under våren 2021 är all teknisk utrustning helt utbytt.

I siffror:

  • Före: Två stationer på 50/10kV med totalt 2st transformatorer 50/10kV
  • Efter: Redundant ”ring” med 4st 130/10kV stationer och totalt 8st 130/10kV transformatorer på 40MVA

Noterbart är att Trelleborgs Elnät AB nu har 4 stycken identiska fördelningsstationer med samma kontrollsystem och hårdvara med mer eller mindre samma årgång. Vilket i framtiden underlättar mycket i det vardagliga arbetet samt även resulterar i mindre underhållsbehov.

Vi är stolta att Trelleborgs Elnät AB gav oss förtroendet att få leverera samtliga fyra stationerna, öppen dialog och nära samarbete under hela projektet har borgat för ett gott slutresultat. Ett projekt vi genomfört med samma personal och underentreprenörer, vilket även det har bidragit till det goda resultatet, samt såklart extra roligt när alla fått vara delaktiga från start till mål.

Pehrsson Per

Projektledare Omexom