Vi har expertis inom följande områden:

Vindkraftanslutningar
Anslutning av vindkraftsparker gällande både internnät och anslutande nät inom samtliga spänningsnivåer.

Entreprenad luftledning, lokalnät
Projektering, beredning och utförande av lokalnätsentreprenader inom luftledning.

Entreprenad markkabel, lokalnät
Projektering, beredning och utförande av lokalnätsentreprenader inom markkabel.

Beredskapstjänster
Omexom har kvalificerad personal i beredskap dygnet runt, året runt för felavhjälpning med distributionsnätet, utredning elkvalitet 0,4-130kV samt drift och underhåll avseende privatägda högspänningsanläggningar.

Servisanslutning
Anslutning av nätägares kunder.

Kabeldiagnostik
Kvalitetskontroll av kabel med högteknisk kompetens och utrustning.

Beredning
Kompletta beredningar enligt EBR-standard med diplomerade EBR-beredare.

Besiktning
Stolpbesiktning av luft- och marknät enligt kundens och EBR standard.

Tunnelarbeten
Vi utför alla tunnelarbeten, mekaniska och elrelaterade samt förberedande arbeten för entreprenader.

Driftcentral
Kompetens inom dispatcherfunktion.

AMS
Arbete med spänningsförande delar eller utrustning.

Storstörningshantering
Snabb uppstart med välfungerande organisation.

 

 

 

 

Omexom-Norway-22KV-HV-Line