Omexom är en global entreprenör för transformatorstationer och har över 100 års erfarenhet. Vi bygger också om och ut befintliga transformatorstationer samt utför provning.

Vi har expertis inom följande områden:

Om- och nybyggnation
Omexom har hög kompetens att genomföra totalentreprenader för projekt 10-400kV.

Projektering och projektledning inklusive teknisk samordning av transformatorstationer.

Drifttagning av komplett station och besiktning av transformatorstationer enligt kundens standard.

Underhåll reläskydd.
Omexom utför reläprovning och konfiguration av alla typer av reläskydd gällande 10-400.

Elkonstruktion och Mekanisk konstruktion
Elektrisk systemdesign med detaljkonstruktion.
Mekanisk systemdesign med detaljkonstruktion i 3D.

SCADA
Bildbyggnad och underhåll av centralsystem.

Thermografering
Thermografering och analys.

Felavhjälpning
Felavhjälpning av hela anläggningar 10-400.

Beräkningar
Selektivplaner för skyddsystem.

 

 

 

substation-sweden-400-kv