Säker energiförsörjning är viktigt i alla länder. En massiv övergång till mer oreglerbar energi i elnätet skapar i dag fler utmaningar för nätoperatörer världen över. Det gäller både anpassning till existerande infrastruktur samt att utveckla smarta system som kan balansera förbrukning och produktion i nätet.

Omexom jobbar dagligen nära nätbolagen för att tackla denna utmaning, och levererar design, konstruktion och underhåll av högspänningsanläggningar över hela världen.

Vi har expertis inom följande områden:

Kraftnät
Omexom erbjuder projekttjänster inom högspänningskablar och har högt kvalificerade medarbetare som kan hantera skarvar och avslut från ledande kabeltillverkare och utrustning upp till 420 kV.

Luftledning
Omexom arbetar med totalentreprenad för luftledningsprojekt.

Markkabel
Expertkompetens inom totalentreprenad för markkabelprojekt.

Beredskap och felavhjälpning
Hos Omexom finns kvalificerad personal i beredskap dygnet runt, året runt för felavhjälpning i transmissionsnätet.

Kabeldiagnostik och PD-mätning
Kvalitetskontroll av kabel med hög teknisk kompetens och utrustning. Kabelprovning och diagnos kan ge information om kabelns globala tillstånd (exempelvis kabelns totala isoleringssystem), och/eller avslöja lokaliserade problem, så som dåliga skarvar, uppsägningar eller en specifik, lokal svag punkt i isoleringen. Högspänningskabelstester utförs för att upptäcka eventuella fel innan de inträffar och orsakar störningar i nätverket.